03 mrt 2013

Tijd voor meer bos in Beveren

Vorige maand werd in de Kolkstraat in Vrasene een klein populierenbos gerooid. Vorig jaar ging het Canadabosje op het Viergemeet in Beveren tegen de vlakte. Het verlies aan bomen en bossen in Beveren is de laatste tijd opvallend. Dat is jammer aangezien Beveren op vlak van bos erg zwak scoort. Slechts 1% van de totale oppervlakte van Beveren is bos. Daarmee halen we de 283ste plaats op 308 Vlaamse gemeenten. Groen-sp.a lanceerde op de gemeenteraad daarom een aantal voorstellen voor meer bos in Beveren. Om te beginnen werd het gemeentebestuur opgeroepen om bestaande, waardevolle stukjes groen, hoe klein ook, te vrijwaren en kariger om te springen met kapvergunningen. Ook de bestaande herplantingsverplichting moeten strikter opgevolgd worden. Dat betekent een betere controle van de bij wet verplichte herplantingen.Maar het vrijwaren van bestaande stukken bos volstaat niet. Er is nood aan meer bos in Beveren. Op dit vlak biedt de Vlaamse overheid aan de lokale besturen interessante kansen. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Schauvliege voorziet 1 miljoen euro uit het Bossencompensatiefonds om de aankoop van gronden voor bebossing door lokale besturen te subsidiëren. Net als de voorgaande jaren lanceert de minister een oproep naar gemeenten en provincies om gronden aan te kopen voor bebossing. Ze kunnen hiervoor tot dinsdag 30 april een projectvoorstel indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Met het subsidiesysteem wordt 80 procent van de aankoopprijs van gronden terugbetaald. En ook voor de inrichting en de bebossing kan men een beroep doen op o.m. de bestaande subsidieregelingen in toepassing van het Bosdecreet.

Groen-sp.a-fractieleider Kristien Hulstaert stelde in de gemeenteraad voor dat de gemeente via dit subsidiesysteem werk maakt van een bosverbinding tussen Cortewalle en Hof ter Saksen. Cortewalle en Hof Ter Saksen werden al in 2003 in een studie naar bebossingsmogelijkheden in het Waasland (uitgevoerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen in opdracht van de Intercommunale van het Land van Waas, het Vlaamse Gewest en de provincie Oost-Vlaanderen) aangeduid als interessante locaties voor bosuitbreiding. Door beide zones te verbinden, kan een groot gemeentebos ontstaan in het centrum van de gemeente waar jong en oud kan genieten van de rust en de natuur. De voordelen van zo'n bos liggen voor de hand, zeker voor een verstedelijkte gemeente als Beveren. Het betekent een boost voor de leefbaarheid in de gemeente. Bossen zijn belangrijk voor ontspanning en recreatie. In een bos komen mensen al wandelend, spelend of joggend op adem, kunnen ze even bekomen van het gejaag van alledag. En bossen zijn uiteraard ook de thuis voor talloze planten en dieren wat erg belangrijk is voor de plaatselijke biodiversiteit.

In dit zoekgebied liggen nogal wat landbouwgronden, die ook een belangrijke functie vervullen. Maar het hoeft niet óf bos óf landbouw te zijn. Via een boslandbouwsyteem, of agroforestry, kan op eenzelfde perceel zowel een landbouwteelt als de aanplanting van bomen gecombineerd worden. Ook die kleinschalige bosaanplantingen zijn belangrijk voor het totale bosareaal in de gemeente, en de beleefbaarheid en authenticiteit van het landschap. En ook hiervoor voorziet de Vlaamse overheid een subsidie van 70 % van de aanplantkost. De gemeente zou landbouwers kunnen stimuleren om in te stappen in dit systeem.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren