Telraam voor verkeerstellingen: betrouwbaar meten met burgers

04 Oktober 2020

Telraam voor verkeerstellingen: betrouwbaar meten met burgers

Op de gemeenteraad van juni lanceerde raadslid Koen Maes het idee om een samenwerking op te starten met Telraam voor verkeerstelling. Telraam ontwikkelt technologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat verkeer fijnmazig, continu en correct samen met de burgers kan tellen en analyseren. Het bestuur ging niet in op het voorstel. Maes: “Via dit systeem kunnen bewoners zich engageren om te ontdekken hoeveel en welk verkeer er door hun straat komt, door een eigen volautomatische verkeersteller te installeren aan hun raam. Het is fundamenteel om het mobiliteitsbeleid gefundeerd uit te werken en zo zijn verkeerstellingen essentieel”, aldus Maes. “Met deze tellingen kunnen we alle gegevens in beeld brengen, zo zien we niet enkel autoverkeer, maar ook fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en zwaar verkeer worden in beeld gebracht. De huidige tellingen in Beveren zijn vaak beperkt in tijd, kostbaar en te beperkt qua gegevens.” Schepen Van Roeyen vindt het een waardevol voorstel met veel mogelijkheden, sensibilisering en uitrol in de gemeente. “We hebben een lange traditie met metingen en fietstellingen, het is een schat van wetenschappelijke info. Daarnaast hebben we vier verplaatsbare meettoestellen”, schetst Van Roeyen. Hij verwijst naar de wijkcomités. “Ook zij zouden kunnen investeren, eventueel via de gezinsraad. Er zijn dus al veel tellingen, er zal dus niet direct een samenwerking worden opgezet, maar het zijn fijne ideeën”, besluit schepen Van Roeyen. Raadslid Maes vult nog aan dat de huidige manier van tellen niet te vergelijken is met het systeem van telraam. “De schat van informatie waar de schepen over spreekt is dan toch redelijk beperkt, dit bleek toen ik onlangs de gegevens opvroeg voor de Spoorweglaan en Ijzerstraat in Melsele, die dateerde van 2017. Jammer dat het gemeentebestuur dit voorstel niet verder wil onderzoeken om zo een gedragen mobiliteitsbeleid met de burgers uit te werken.”