Stijn De Munck, plaats 4

24 September 2018

Stijn De Munck, plaats 4

49 jaar - papa van 2 tieners - leerkracht buitengewoon onderwijs in Beveren - voorzitter van vzw scoutsgroep Beveren en de ‘Viva Foundation 9120’ – reist graag - theater-en muziekliefhebber - geef vorming in Bushcraft.

Als gemeenteraadslid wil ik het voortouw nemen in het vergroenen van de dorpskernen en de polders.

Er is nood aan meer ambitie voor een mobiliteit op maat en wil me inzetten voor een gedragen inbreiding van woongebieden.

Ik zie heel wat mogelijkheden voor de lokale economie: duidelijk de kaart kiezen voor plaatselijke duurzame industrie, landbouw en nijverheid.

Het is van groot belang dat we een waakzaam oog hebben voor de sociaal zwakkere door onder andere het sociaal netwerk in de gemeente te versterken en uit te breiden.

Stijn