Sociaal coronanoodfonds om maximale ondersteuning mogelijk te maken

16 Juni 2020

Sociaal coronanoodfonds om maximale ondersteuning mogelijk te maken

“Het aantal mensen dat getroffen wordt door deze crisis is ongezien en zorgt voor een toename van hulpvragen, ook in onze gemeente”, zegt Groen-raadslid Ann Vermeulen. De partij pleit voor een noodfonds. “Met de bestaande middelen, dienstverlening en samenwerking met hulporganisaties worden er reeds veel noodvragen opgevangen, maar dit is niet dekkend genoeg”, stelt Vermeulen. Groen stelt voor dat de gemeente Beveren extra middelen vrijmaakt voor een sociaal noodfonds zodat een aantal noden kunnen opgevolgd worden. Volgens schepen van sociale zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V) heeft het sociaal huis voorlopig voldoende middelen en medewerkers om de noodvragen op te volgen en zullen zij zeker de vraag stellen indien dit nodig zou zijn. Groen vroeg een eenmalige extra toelage voor hulporganisatie B-asiel. Dit om de verhoogde vraag te kunnen dragen. Er werd positief gereageerd: als B-asiel de vraag stelt, zal dit zeker bekeken worden. Ook op het voorstel van Groen om een coronasubsidie te geven aan organisaties of instellingen die zich inzetten om de huidige noden mee op te vangen werd positief geantwoord: de vragen die binnenkomen zullen zeker bekeken worden. Vermeulen is echter wel bezorgd over degenen die niet bereikt worden door de bestaande werkingen. “Er zijn in onze gemeente ook heel wat niet-OCMW gerechtigden en zij vormen geen onderdeel van de aanpak. Een gemeente dient volgens ons ook zorg te dragen voor degenen die door de mazen van het net glippen. Ook zij die de weg naar het sociaal huis niet vinden of die niet voldoen aan de huidige regelgeving, moeten we bereiken”. Groen stelt voor dat de gemeente maximaal inzet op alle kwetsbare inwoners, zodat ze allen de nodige ondersteuning kunnen krijgen.