Riet Gillis, lijsttrekker

18 September 2018

Riet Gillis, lijsttrekker

Ik kies voor een provincie met meer natuur, meer bossen, ruimte voor water en zorg voor het milieu.

Voor meer aandacht voor de gevolgen van de klimaatsverandering.

Voor meer en veilige fietspaden, voor fietsverbindingen tussen dorpskernen en echte fietssnelwegen.

Voor kleinschalige en duurzame landbouw die respect heeft voor natuur en waar biolandbouw kansen krijgt.

Voor een provincie met eerlijke politiek met meer transparantie.

Ik wens een provincie waar ook, onze kinderen en kleinkinderen een veilige en hoopvolle toekomst kunnen hebben.

Riet