18 dec 2014

Resolutie Groen-sp.a over glastuinbouwzone weggestemd

Begin december heeft de Raad van State het bestaande plan voor de glastuinbouwzone in Melsele definitief vernietigd. De Groen-sp.a-fractie heeft daarom op de gemeenteraad een voorstel van resolutie ingediend waarin aan de provincie wordt gevraagd om de procedure die zij momenteel voert om een nieuw plan op stellen, definitief stop te zetten. Het noodzakelijke draagvlak bij de Beverse bevolking en telers voor dit project ontbreekt. De resolutie werd echter door de Beverse meerderheidspartijen weggestemd. De burgemeester erkent dat het draagvlak klein is en er geen bedrijven uit de regio kandidaat zijn om in te stappen in het project, maar wil desondanks "voorzichtig" blijven in dit dossier en de provincie niet bruuskeren. De Raad van State heeft begin december het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor een glastuinbouwzone in Melsele van 60 hectare definitief vernietigd. De Raad geeft hiermee het plaatselijke actiecomité gelijk op haar twee grootste bezwaren. Het eerste bezwaar handelt over de effecten op het grondwater. Het is nu duidelijk dat deze studie onzorgvuldig was uitgevoerd en dat een echte watertoets ontbreekt. In de plannen gaf de provinciale overheid immers zelf aan dat er "significant negatieve gevolgen" zouden optreden, vooral in de zomer. Een van die negatieve gevolgen was de vrees dat het grondwater in de ringgracht van het Fort van Zwijndrecht zou dalen, wat resulteerde in een tweede bezwaar. In die ringgracht ligt er nog steeds gevaarlijke munitie, die in contact met de lucht zou kunnen ontploffen. Een veiligheidsonderzoek ontbreekt echter ook. De overheid is, wat Raad van State betreft, onzorgvuldig geweest. Intussen is de provincie de procedure opgestart om een tweede PRUP op te maken. Zo werd op de deputatie van 11 december nog een gunning goedgekeurd om een actualisatie en aanvulling van de grondwaterstudie uit te voeren in het plangebied voor 19.027 euro.

Het gemeentebestuur heeft, sinds de nieuwe coalitie, steeds gesteld dat men de procedure voor de Raad van State wenste af te wachten om een definitief standpunt te bepalen over de nieuwe plannen van de provincie. Nu zijn we zo ver. Daarenboven herinneren we het schepencollege aan hun tweede punt in het bestuursakkoord: "Het nieuwe gemeentebestuur wil het glastuinbouwproject in Melsele dat de provincie wenst te realiseren herevalueren en opnieuw bespreken. Momenteel ontbreekt bij de bevolking het draagvlak hiervoor".

We roepen de Beverse gemeenteraad dan ook op om volgende resolutie goed te keuren en aan de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen te bezorgen:

"De gemeenteraad van Beveren neemt kennis van de definitieve vernietiging door de Raad van State van het PRUP Glastuinbouwgebied Melsele. De aangevoerde bezwaren zijn dermate doorslaggevend, dat het nu duidelijk is dat de gevolgen op het peil van het grondwater onbekend zijn en de veiligheid rond het munitiestort in het nabijgelegen Fort van Zwijndrecht niet geweten zijn. Wij constateren daarnaast dat er allerminst een draagvlak heerst voor deze plannen bij de bevolking.

Rekening houdend met al deze factoren zegt de gemeente Beveren dan ook haar eerdere steun op om tot een verdere ontwikkeling te komen van een glastuinbouwcluster in deze zone. We herinneren de deputatie ook aan hun eerdere communicatie in de pers dat ze zonder de lokale gemeentelijke steun deze plannen niet verder zou doordrukken. We vragen dan ook dat de provincie geen nieuwe ontwikkeling van glastuinbouwclusters in Beveren zou plannen".

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren