Reglement projecttoelage versterken mentaal welzijn jongeren: te weinig budget

29 Mei 2023

Reglement projecttoelage versterken mentaal welzijn jongeren: te weinig budget

"te weinig budget voor projecttoelage jongerenwelzijn benadrukt Groen Beveren"

De gemeente Beveren werkte een reglement uit om middelbare scholen aan te zetten om werk te maken van het mentaal welzijn bij jongeren. Raadslid Koen Maes vindt het budget van 500 euro per school veel te beperkt.

Maes begon echter met zijn appreciatie uit te spreken over de weg die de gemeente is ingeslagen met het behaalde label kindervriendelijke gemeente. “Er liggen tal van vastgestelde uitdagingen voor de komende jaren die het kinderwelzijn duidelijk zullen versterken in onze gemeente. Het mentaal welzijn bij jongeren is een belangrijk onderdeel van deze kindvriendelijke gemeente en kan je onderbrengen bij de strategische doelstellingen”.

Het raadslid werd in zijn enthousiasme toch wat getemperd bij dit voorstel. “We spreken hier over een projecttoelage die onze middelbare scholen moet aanzetten om werk te maken van het mentaal welzijn bij jongeren. Als we dan zien welk bedrag hier tegenover staat kunnen we dit alles behalve wervend noemen. 500 euro per schooljaar per school met een extra beloning van 500 euro mochten de scholen iets samen op poten zetten. Als er met dit budget externe begeleiding of workshops zouden ingehuurd worden, zal dit jammer genoeg maar een zeer beperkt effect kunnen hebben. Als we het versterken van het mentaal welzijn bij jongeren serieus willen nemen, moeten hier toch andere budgetten tegenover kunnen staan”.

Het valt Maes ook op dat er geen differentiatie wordt voorzien in het bedrag. “Zo zou bijvoorbeeld nu het budget kunnen gebruikt worden voor een spreker in een klas, maar ook voor een project voor 500 leerlingen. Een flexibele budget met een maximum lijkt ons hier meer aangewezen”.

Het raadslid vindt ten slotte dat het invuldocument te weinig duidelijk zal maken welke projecten er worden aangevraagd. “Op die manier vrezen we ook het globale overzicht te verliezen”. Het gemeentebestuur beloofde Maes dit project over een jaar te evalueren.