05 jul 2013

Rapport CD&V-N-VA: slechte financiële cijfers en gebrek aan visie

Op de gemeenteraad van begin juli stelde de meerderheid van CD&V en N-VA haar financieel plan voor het lopende jaar voor. De afrekening van 2012 oogt niet bepaald positief: er wordt een verlies gemaakt van 8 miljoen euro. De balans wordt enkel gered door enkele uitzonderlijke opbrengsten. Maar Kristien Hulstaert stelde namens de Groen-sp.a-fractie op de gemeenteraad dat de slechte financiële situatie van de gemeente niet het enige zorgwekkende nieuws is. Uit het voorgestelde financieel plan voor 2013 blijkt ook een totaal gebrek aan visie over de toekomst van onze gemeente. Over de financiële toestand van de gemeente werd de afgelopen weken in de pers door de twee meerderheidspartijen heel wat tegenstrijdige informatie verspreid. De N-VA ziet de toekomst somber in. De partij sprak in een persmededeling over cijfers "diep in het rood" en zei dat het geld tijdens de vorige legislatuur onzorgvuldig werd beheerd. Door deze slechte financiële toestand zou het zeer moeilijk worden om nieuwe projecten op te zetten. Een mens zou bijna vergeten dat de N-VA tijdens de vorige legislatuur zelf deel uitmaakte van de Beverse bestuursmeerderheid... CD&V daarentegen stelde in de pers dat de gemeente door haar zorgvuldige beheer tijdens de voorbije jaren, de toekomstige uitdagingen makkelijk het hoofd zal kunnen bieden en dat N-VA "geen balans kan lezen".

De waarheid zit zoals steeds ergens in het midden: er is inderdaad sprake van een aanzienlijk tekort op de rekening van 2012 (8 miljoen euro), maar de balans wordt gered door enkele uitzonderlijke opbrengsten, zoals o.m. de terugbetaling van de prefinanciering van zorgcentrum De Notelaar.

In de budgetwijziging voor 2013 (het financieel plan voor het lopende jaar) neemt de meerderheid dan ook een aantal besparingen op. Er is afgesproken om te komen tot een lineaire besparing van 5% op de gewone werking. Daarnaast worden kleinere uitgaven geschrapt. Hier een beetje, daar een beetje, maar een duidelijke visie achter de maatregelen ontbreekt. Bovendien lijken de genomen maatregelen niet te volstaan. De gemeenteontvanger was hierover duidelijk op de gemeenteraadscommissie: "Het is hoog tijd om maatregelen te nemen ? die zijn er genomen, maar nog niet genoeg om de tendens te keren."

Ook in de buitengewone dienst (de investeringen) worden er geplande uitgaven geschrapt: zinloze uitgaven (zoals de raamgarnering van het gemeentehuis), maar jammer genoeg ook zinvolle investeringen (zoals fietsjes voor kleuters, digitale schoolborden, een fietspad, ...). Maar ook hier ontbreekt een duidelijke lijn. En wat baat het schrappen van 1.000 euro voor fietsjes of 350 euro voor een zandbak, als de grote geldstromen naar voetbalclub Waasland-Beveren en naar het topsportfonds gewoon doorgaan?

Misschien nog het meest zorgwekkende aan deze budgetwijziging is dat er geen duidelijke keuzes gemaakt worden. Normaal gezien is een begroting of een budgetwijziging de financiële vertaling van het geplande beleid, van een visie, van een gezamenlijk politiek project. In de door de nieuwe meerderheid voorgelegde budgetwijziging is het echter onmogelijk om iets op te maken over nieuwe beleidskeuzes of een gezamenlijk plan, simpelweg omdat dat er niet is. Dit is een budgetwijziging van een coalitie op de been gebracht uit angst om uit de boot te vallen en die nu door diezelfde angst bij elkaar gehouden wordt. Het cement van een gemeenschappelijke visie of een gedeeld politiek project ontbreekt. Op termijn is dit even rampzalig voor Beveren als de tegenvallende financiële cijfers.

Tegelijk bleek op de gemeenteraad dat de verhoging van de gemeentebelasting van 4 naar 5% voor deze coalitie geen taboe meer is, nochtans één van de speerpunten van de nota die deze coalitie bij haar aantreden in oktober 2012 opstelde. Kristien Hulstaert stelde daarom namens de Groen-sp.a-fractie de nieuwe meerderheid een aantal alternatieve heffingen voor die de Beverse burgers sparen. Op de eerste plaats zou men de taks op milieuvervuilende activiteiten van bedrijven kunnen verhogen. Indaver bijvoorbeeld verwerkt momenteel het gigantische huisvuilprobleem van Napels. Alles wordt per schip naar Antwerpen gebracht en daarna per vrachtwagen naar de ovens in Kallo. Dit is een extra belasting van onze leefomgeving. Daarop kan de bestaande heffing verhoogd worden. Dergelijke taksen slaan 2 vliegen in 1 klap: ze verhogen het gemeentebudget voor zinvolle projecten en zetten de bedrijven op ons grondgebied aan om bewust bezig te zijn met de vermindering van de belasting van onze leefomgeving.

Een tweede mogelijkheid is om een taks te heffen op de opslag van nucleair materiaal in de kerncentrale van Doel. Ook bij een eventuele sluiting van de kerncentrale zal het nucleair afval nog jaren gestockeerd blijven in Doel. Dergelijke heffing bestaat trouwens nu al in Mol.

Beide heffingen kunnen zonder de burger pijn te doen toch de nodige financiële ruimte creëren voor nieuwe zinvolle projecten om van Beveren een socialere, groenere en warmere gemeente te maken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren