28 feb 2017

Rapenburg en Centrum Doel niet opgenomen in inrichtingsstudie

Kristien Hulstaert was verontwaardigd over het ontbreken van het gehucht Rapenburg en het centrum van Doel in de inrichtingsstudie rond het gehucht Ouden Doel. Het bestuursakkoord van de huidige meerderheid voorzag immers in een studie voor alle drie de woonkernen.   Groen-sp.a stemde mee met de amendementen van onafhankelijk raadslid Stevenheydens om Rapenburg en Doel-Centrum mee te onderzoeken. Deze werden door de meerderheid van CD&V en N-VA weggestemd "om strategische redenen".
?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.