Provinciebestuur ziet af van glastuinbouwzone Melsele-zuid

27 Maart 2019

Provinciebestuur ziet af van glastuinbouwzone Melsele-zuid

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen gaf dinsdagmiddag 26 maart 2019 meer details vrij over haar beleidsplan voor de komende zes jaar. Opvallend element voor Beveren: de provincie ijvert niet langer om een glastuinbouwzone in te richten in het zuiden van Melsele.

Het nieuwe provinciebestuur van N-VA, CD&V en Groen is sinds eind 2018 op post en kwam dinsdagnamiddag met haar beleidsplan naar buiten. Daarin is er geen plaats meer voor de glastuinbouwzone in Melsele. “We zetten de plannen voor de realisatie van de glastuinbouwcluster in Melsele stop. Er is hier geen draagvlak voor bij de lokale bevolking en het gemeentebestuur van Beveren. We werken het stopzettingsscenario nauwkeurig uit en gebruiken de vrijgekomen financiële middelen voor verduurzamende (energie-) investeringen op bedrijventerreinen, zodat we de opgebouwde glastuinbouwcluster-expertise maximaal kunnen benutten”, citeert gedeputeerde Riet Gillis (Groen) het beleidsplan.

Groen Beveren is uitermate tevreden met deze nieuwe wending. De partij staat al van bij het begin volledig achter het protest tegen de komst van een 60 hectare grote glastuinbouwzone. Het actiecomité tegen de glastuinbouwzone kreeg van Groen alle steun. Plaatselijk voorzitter Bram Massar maakt ook actief deel uit van de actiegroep.

“Deze beslissing van de provincie is zeer belangrijk. Het is een erkenning voor alle inwoners, landbouwers en sympathisanten die jarenlang dit project hebben bestreden”, zegt Massar.

Er waait duidelijk een nieuwe wind door het provinciehuis in Gent. Na de provincieraadsverkiezingen van oktober 2018 werd een nieuwe coalitie van N-VA, CD&V en Groen gesmeed. Groen stelde, als notoir tegenstander, meteen de glastuinbouwzone in Melsele in vraag. Er is duidelijk geen draagvlak aanwezig: de omwonenden, landbouwers, zelfs enkele tuinders en sinds eind 2012 ook het lokale gemeentebestuur zijn allen tegen. Het eerste provinciaal plan werd vernietigd door de Raad van State. Een verdienste van het actiecomité. Intussen ligt het tweede provinciaal plan ook terug voor bij de Raad van State en buigt de auditeur zich over het uitbrengen van een advies.

“De mededeling van het provinciebestuur is belangrijk, maar we zijn er nog niet”, zegt Massar. “Er is nog de lopende procedure voor de Raad van State waar het actiecomité wacht op het advies van de Auditeur”.

Nieuw gemeentelijk plan voor de zone

Toch kan volgens Groen het gemeentebestuur nu al actie ondernemen. “We stellen daarom voor om de voorbereidingen te starten om van het plangebied en bij uitbreiding van Melsele-Zuid de landbouw te verankeren via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met een strikte omlijning voor (glas)tuinbouw, KMO en de toevoeging van enkele natuurlijke landschapselementen. We roepen op om hierbij iedereen te betrekken van inwoners, over landbouwers en tuinders”, besluit Massar.