11 sep 2013

Provincie houdt vast aan bouw glastuinbouwzone

Riet Gillis, provincieraadslid voor Groen en lid van de Beverse Groengroep, stelde in de provincieraad in september voor om de procedure met het oog op de bouw van de glastuinbouwzone in Melsele definitief stop te zetten. Ze deed dat naar aanleiding van de schorsing van de plannen door de Raad van State in juni. De meerderheid in de provincieraad stemde haar voorstel echter weg. Men wil blijkbaar de procedure kost wat kost verder zetten, zelfs tegen beter weten in. Op 20 juni 2012 keurde de Oost-Vlaamse provincieraad het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor een glastuinbouwzone in Melsele goed. Op 26 juni schorste de Raad van State echter het PRUP op basis van 2 belangrijke argumenten van het plaatselijke actie comité. Vooreerst omwille van het ontbreken van de watertoets. Deze is volgens de Raad van State te laat en onvolledig gebeurd. De watertoets werd uitgevoerd tijdens een zeer korte periode en in de natste periode van het jaar (van december tot januari). Daardoor kan onvoldoende worden ingeschat wat de invloed is van de megaserres op het grondwaterpeil. Volgens de Raad van State kan er wel degelijk een negatief effect op het grondwater verwacht worden. Glastuinbouw is immers een zeer grote verbruiker van grondwater. Daarnaast stelt de Raad van State dat het "zorgvuldigheidsprincipe" met de voeten werd getreden. In het milieueffectenrapport wordt expliciet bevestigd dat de relatie tussen het grondwater in het plangebied en de ringgracht van het Fort van Zwijndrecht "niet gekend" is. In die ringgracht liggen tonnen oude munitie opgeslagen die absoluut onder water moeten blijven liggen. Als die munitie droog komt te liggen, dreigt groot gevaar voor de veiligheid van het fort, de omwonenden en de glastuinbouwzone zelf. In het arrest van de Raad van State lezen we: "van een overheid die een PRUP vaststelt of goedkeurt, mag men verwachten dat zij zich op basis van zorgvuldige feitenvinding grondig informeert over alle mogelijke gevolgen van het vooringenomen bestemmingsplan en zeker wanneer de veiligheid van de bewoners rechtstreeks in het gedrang komt".

Ondanks de schorsing van de Raad van State besliste de bestendige deputatie in haar zitting van 18 juli 2013 om verder te gaan met de procedure voor de bouw van de glastuinbouwzone. Daarom stelde Riet Gillis namens Groen op de provincieraad van september voor dat de deputatie haar beslissing van juli zou intrekken. De meerderheid stemde het voorstel echter weg. Blijkbaar hebben ze er geen bezwaar tegen mensen en middelen in te zetten om een doodlopende weg te bewandelen. Jammer. Vreemd is ook dat de N-VA in de provincieraad het voorstel van Groen heeft goedgekeurd, terwijl diezelfde N-VA op de Beverse gemeenteraad van augustus een soortelijke motie van de Groen-sp.a-fractie heeft weggestemd.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren