Prijs afval ondergrondse afvalcontainers: niet eerlijk, niet sociaal

22 Januari 2020

Prijs afval ondergrondse afvalcontainers: niet eerlijk, niet sociaal

Groen kan met deze belasting niet akkoord gaan. “Het principe de vervuiler betaalt wordt immers niet nageleefd”, zegt raadslid Bram Massar. Het ondergronds systeem van afvalcontainers werkt enkel per opening.

“Iemand die 10 kilo restafval in een keer in een week in de afvalcontainer duwt, betaalt minder dan iemand die een paar honderd gram afval dagelijks gaat deponeren”, geeft Massar een voorbeeld. “We moeten streven naar het verminderen van afval, niet naar een gedragswijziging dat onze inwoners maar een paar keer per maand mogen gebruik maken van de afvalcontainers. Vooral de appartement bewoners worden hierdoor getroffen. Zij hebben geen mogelijkheid om hun afvalzakken lang te bewaren. En dat terwijl gans Beveren een diftarsysteem heeft gekregen voor het GFT-afval. Het systeem bestaat dus al. We blijven ervoor ijveren om de ondergrondse afvalcontainers op gewicht af te rekenen en kunnen deze belasting dan ook niet goedkeuren”, besluit Massar.

De partij keurde deze belasting niet goed, samen met de meeste andere oppositiepartijen.