15 mrt 2016

Positief advies uitbreiding nertskwekerij ondanks uitdovingsbeleid Vlaanderen

De Beverse meerderheid van CD&V en N-VA besliste tijdens het schepencollege van 1 februari dat de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van Nertsenkwekerij Truyman bvba voor verder exploiteren en veranderen van een nertsenkwekerij met een gunstig advies kon worden doorgestuurd naar de provinciale 'Bestendige Deputatie'. Raadslid Stijn De Munck vindt deze houding inconsequent aan de initiatieven die momenteel worden genomen in het Vlaams parlement. Daar wordt een decreet voorbereid om deze sector uit te doven.  

Het bedrijf was aanvankelijk een klein bedrijf. In 1993 kreeg het een milieuvergunning voor 1.728 nertsen. In januari 2010 was er een forse uitbreiding tot 16.200 dieren verdeeld over 10 open loodsen, vergund voor 20 jaar. Indien het bedrijf nu een milieuvergunning verkrijgt, kunnen er 11.340 nertsen bijkomen. Zo komt men tot een totaal van 27.540 nertsen. Door zo'n grootschaligheid wordt de impact op het milieu in de omgeving groter. Er bestaat gevaar dat er dieren ontsnappen en het natuurlijke wildbestand verstoren. Er ontstaat ook geurhinder. "Bovendien blijft het voor zo'n dier een zeer onnatuurlijke biotoop, het zijn waterdieren die nu opgesloten zitten in te kleine kooien", zegt De Munck.

 

In januari 2015 telde Vlaanderen een twintigtal erkende nertskwekerijen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) bevestigde werk te maken van een uitdoofscenario. Er zouden geen nieuwe kwekerijen meer toegelaten worden en de bestaande krijgen een verbod om uit te breiden. Ruim een jaar geleden, in januari 2015, mocht deze nertsenkwekerij niet uitbreiden tot plus 27.000 dieren. Het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) bevestigde dat en herriep daarmee de beslissing van de Oost-Vlaamse deputatie, die eerder wel toelating gaf om het bestand met 10.800 dieren uit te breiden.

"Er is geen maatschappelijk draagvlak meer voor nertskwekerijen. Er werden reeds lang vragen gesteld en voorstellen gemaakt zowel op federaal als op Europees niveau. Binnenin de Vlaamse Regering vraagt nu CD&V om alle pelsdierkwekerijen meteen te sluiten, een stopzetting tegen 1 januari 2017, mits er een flankerend beleid komt", zegt De Munck. Dierenwelzijnsorganisaties herinnerden minister Ben Weyts meerdere keren aan de verkiezingsbelofte van zijn partij om pelsdierkwekerijen te verbieden, met een overgangsperiode van tien jaar.

Groen-sp.a vindt het dan ook ongehoord dat het college positief advies gaf op deze uitbreiding. Schepen Filip Kegels (N-VA) beweerde dat de meerderheid niet anders kon dan een positief advies te geven. "Er waren ook geen bezwaren omtrent de aanvraag binnen gekomen". Burgemeester Marc Van De Vijver (CD&V) stipuleerde dat de gemeente enkel een positief advies formuleert naar de hogere instanties.

 

Het blijft vreemd dat een gemeentebestuur positief advies verleend op een uitbreiding, terwijl minister Schauvliege de uitbreidingsaanvraag in 2013 afschoot en er nog steeds een procedure voor de Raad van State loopt. Indien daarenboven op Vlaams niveau initiatieven genomen worden om de ganse sector uit te doven, valt dit advies nog minder te begrijpen. Het is wachten op een wetgevend initiatief van de Vlaamse Regering om met een duidelijk uitdoofscenario tegen 2017 alle pelsdierkwekerijen te sluiten.
De fractie Groen-sp.a heeft uiteraard geen probleem met de te verfijnen flankerende maatregelen (lees: uitkoopsom). Financiële inspanningen van elke ondernemer in deze sector mogen waardig vergoed worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren