Overwegen in havengebied: Groen eist extra veiligheidsmaatregelen

04 Oktober 2020

Overwegen in havengebied: Groen eist extra veiligheidsmaatregelen

De haven van Antwerpen telt tweehonderd spooroverwegen. Zonder slagbomen. Vrijwel alle overwegen in de haven zijn uitgerust met een knipperlicht en een belsignaal. Maar in de praktijk blijkt dit niet altijd afdoend te zijn. Twee derde van de ongevallen aan overwegen in Oost-Vlaanderen gebeurde in de Waaslandhaven.Een lange reeks van incidenten gelinkt aan spooroverwegen toont aan dat er meer structurelere maatregelen nodig zijn. Na een zoveelste ongeval, dit keer op 17 juni 2020, opnieuw aan de Schoorhavenweg vroeg raadslid Stijn De Munck om dit probleem verder aan te kaarten. “In het verleden is al veel overleg gepleegd tussen de verschillende bevoegde instanties en her en der ingegrepen om de verkeerssituatie te verbeteren. Maar ondanks dit alles blijft het vaak gevaarlijk en gebeuren er te vaak aanrijdingen met treinverkeer en vrachtwagens. Vroeg of laat gebeurt dit met gevaarlijke lading. Met een petrochemische haven zoals de onze is dat niet veraf”, stelt raadslid De Munck. Er is volgens burgemeester Van De Vijver sinds enkele jaren een structureel overleg. Dit is er gekomen op expliciete vraag van de gemeente Beveren. Infrabel en het havenbestuur bekijken welke oplossingen er eventueel uitgewerkt kunnen worden. Het loopt niet altijd makkelijk omdat er verschillende instanties bij betrokken zijn die over het een en ander hun goedkeuring moeten geven. Er is door Infrabel een methodiek ontwikkeld om overwegen in havens te beoordelen. Daaraan zitten verschillende veiligheidsaspecten. De ongevalscijfers en het type ongevallen worden per overweg bijgehouden en geanalyseerd. Nu worden er waar het kan overwegen gesloten om kruising met het wegverkeer te vermijden. “Het aantal ongevallen zal inderdaad wel zal dalen, maar het aantal dodelijke ongevallen daalt niet. Dat is spijtig voor alle inspanningen die er gebeuren. Daarom moet het mogelijk zijn om met analyse van gegevens de onbewaakte overwegen in de Waaslandhaven die veelvuldig ongelukken veroorzaken in kaart te blijven brengen en Infrabel aan te sturen op structurele maatregelen te nemen. Op verschillende overwegen kan een extra luid belsignaal voorzien worden of extra vrachtwagenvriendelijke signalisaties alsook ribbelstroken. Er kunnen dambordpatronen aangebracht worden om stilstaan op de overweg te vermijden. Er wordt gebruik gemaakt worden van ledverlichting. Overleg is nodig maar uiteindelijk moeten ingrepen ter plaatse die gevaarlijke overwegen wegnemen”, besluit De Munck. Bron foto: screenshot TV Oost