Registratie orgaandonatie via Gemeentelijke website

15 November 2019

Registratie orgaandonatie via Gemeentelijke website

Beverenaars kunnen zich binnenkort via de gemeentelijke website registeren als orgaandonor. De gemeenteraad keurde het voorstel op vraag van Groen-raadslid Bram Massar unaniem goed.

In België is in principe iedereen orgaandonor als volwassene. Bij een overlijden is het echter niet altijd duidelijk of de overledene er voorstander van was. “Het emotionele aspect bij het verlies van een dierbare ligt op dat moment ook uiterst gevoelig. Een registratie als orgaandonor verhelpt dat probleem. Vanuit de overheid wordt actief op deze sensibilisering ingezet”, zegt Massar.

De gemeente voerde vorig jaar een campagne rond het registreren als orgaandonor geïnspireerd door de actie van het TV-programma ‘Make Belgium Great Again’. “Een terecht en mooi initiatief. De burger moet echter nog steeds langs het gemeentehuis komen. De drempels verlagen, dat is het idee achter dit voorstel”, licht Massar verder toe.

Door het ook online mogelijk te maken om zich als orgaandonor te registreren via het digitaal loket van de gemeentelijke website wordt de drempel nogmaals verlaagd. Met deze online registratie wil men de mensen aanmoedigen om hun organen na hun dood af te staan om levens van anderen te redden. Deze online registratie zal toegevoegd worden aan de andere mogelijkheden van het digitaal loket.

Inwoners die zich als orgaandonor willen registreren, kunnen dit via het digitaal loket van de gemeentelijke website en hebben hiervoor hun identiteitskaart nodig. Na opname van de registratie in het rijksregister krijgt de aanvrager een attest ‘wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden’ via e-mail toegestuurd.