10 okt 2014

Op vraag van Groen-sp.a gemeenteraadscommissie over fijn stof

Vorige week maandag vond een speciale gemeenteraadscommissie plaats over de vraag van gemeenteraadslid Geert Noppe om een gemeentelijk actieplan tegen fijn stof op te stellen. Op de commissie werd duidelijk dat de Beverse meerderheid van CD&V en N-VA vindt dat er op gemeentelijk vlak weinig te doen is aan het te veel aan fijn stof. Nochtans blijkt een behoorlijk deel van het fijn stof lokaal geproduceerd te worden door o.m. het wegverkeer en de industrie. De Groen-sp.a-fractie blijft daarom - voorlopig tevergeefs - aandringen op een gemeentelijk actieplan. Begin februari bleek uit officiële metingen dat een aanzienlijk deel van de Beverse bevolking woont in gebieden met te hoge concentraties fijn stof. De negatieve invloed van fijn stof op de volksgezondheid is wetenschappelijk bewezen, vooral bij kinderen en ouderen. Geert Noppe stelde daarom al op de gemeenteraad van 25 februari voor om een gemeentelijk actieplan tegen fijn stof op te stellen. Want ook al overstijgt de problematiek ten dele de grenzen van onze gemeente, ook op lokaal vlak zijn maatregelen mogelijk die de uitstoot van fijn stof voorkomen of de blootstelling eraan verminderen. Een aanzienlijk deel van het fijn stof wordt namelijk lokaal geproduceerd door o.m. het wegverkeer en de industrie. Drie Vlaamse overheidsdiensten, m.n. de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hebben recent hun krachten gebundeld in het ATMOSYS-project: een uniek en groots opgezet project gericht op de realisatie van een

interactieve kaart van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Deze kaart is voor iedereen vrij online beschikbaar. Men kan inzoomen tot op straatniveau en krijgt voor de jaren 2009 en 2012 de gegevens m.b.t. fijn stof en luchtverontreiniging in Vlaanderen.

Wie de website bezoekt en nagaat wat de gegevens voor Beveren concreet betekenen, zal concluderen dat ook een deel van onze inwoners te vaak wordt blootgesteld aan lucht die slechter is dan de Europese norm. Het gaat onder meer om de gebieden rond de autosnelwegen, rond de N70, tussen de N70 en de E34 in Melsele/Beveren, rond de N451 naar Kieldrecht en Verrebroek en het havengebied.

Dit heeft verschillende oorzaken. Het heeft te maken met de nabijheid van de metropool Antwerpen (en het daarbijhorende verkeer), een aantal grote wegen, de haven, de industrie, de uitstoot van landbouwbedrijven en met doorgaand en plaatselijk verkeer in de dorpskernen. Al deze factoren zorgen ervoor dat ook Beveren kwetsbaar is op vlak van luchtverontreiniging.

De negatieve invloed van fijn stof op de volksgezondheid is wetenschappelijk bewezen. Fijn stof wordt beschouwd als de sluipmoordenaar van de moderne wereld. Het zorgt voor meer kans op longkanker, hartinfarcten, diabetes bij kinderen, vroeggeboortes, zwakke spermakwaliteit, ? In ons land vermindert luchtvervuiling de gemiddelde levensverwachting met dertien maanden. Zelfs bij relatief lage concentraties is de invloed op de gezondheid aanzienlijk, besloten de experts van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs nog.

Vooral kinderen en ouderen worden harder getroffen door fijn stof. Scholen, sportcomplexen of rusthuizen bouwen in de buurt van dergelijke vervuilde plaatsen wordt absoluut afgeraden. Zoals u weet, liggen in de hoger opgesomde slechtere gebieden in de gemeente Beveren rusthuizen, scholen, crèches, ? Ook de nieuwe gevangenis ligt in zeer slecht gebied.

Uiteraard overstijgt de problematiek van het fijn stof en de luchtvervuiling de grenzen van onze gemeente. Dat wil echter niet zeggen dat niet ook de gemeente hier bezorgd over moet zijn en er alles aan moet doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om het gevaar voor de gezondheid te reduceren. Namens de groen-sp.a-fractie stelde Geert Noppe dan ook voor dat het gemeentebestuur een 'gemeentelijk actieplan fijn stof' zou opmaken waarin een reeks maatregelen worden opgenomen om op gemeentelijk niveau het fijn stof en de luchtvervuiling te doen dalen. Volgende maatregelen zouden een plaats kunnen krijgen in zo'n actieplan: de aanleg van groenbuffers rond de autosnelwegen, een betere naleving van de regelgeving rond groenbuffers rond landbouwbedrijven, het gebruik van de fiets verder stimuleren via veilige en degelijke fietspaden en ?verbindingen, het versneld doortrekken van de tram en een betere bekendmaking bij de bevolking van de meetresultaten van fijn stof en de luchtkwaliteit in het algemeen. Het zijn maatregelen die de uitstoot van fijn stof kunnen voorkomen en de blootstelling eraan kunnen verminderen.

Het voorstel van de Groen-sp.a-fractie werd echter in de gemeenteraad van maart door de meerderheidspartijen afgewezen. De bevoegde schepen minimaliseerde de problemen in Beveren op vlak van luchtkwaliteit en vond de voorgestelde maatregelen als de aanleg van groenbuffers "te duur". Uiteindelijk beloofde hij wel over de problematiek van het fijn stof een gemeenteraadscommissie te organiseren. Die commissie werd vorige week maandag georganiseerd. De Groen-sp.a-fractie drong daar nogmaals maar tevergeefs aan op een gemeentelijk actieplan.

TV Oost besteedde vorige week een nieuwsitem aan de vraag van Groen-sp.a naar een Bevers actieplan voor fijn stof: http://www.tvoost.be/nl/2014-05-14/teveel-fijn-stof-in-beveren/

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren