Onvoldoende steun voor Beverse voorzitter MLSO

Begin januari nam Bruno Stevenheydens ontslag als voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), de organisatie die instaat voor het beheer van de Waaslandhaven. Naast zijn persoonlijke gezondheidstoestand verwees Stevenheydens in zijn ontslagbrief expliciet naar het feit dat hij als voorzitter door de andere leden van de organisatie onvoldoende gesteund werd. Er wordt nu een nieuwe voorzitter afgevaardigd door de gemeente Beveren. Vraag is of dit scenario zich niet gewoon zal herhalen: hoe kan vermeden worden dat de nieuwe voorzitter binnen afzienbare termijn ook de handdoek in de ring zal gooien? Kristien Hulstaert, fractieleider van de Groen-sp.a-fractie, ondervroeg hierover het gemeentebestuur op de gemeenteraad van januari . Zij noemde het een verontrustende gedachte dat een voorzitter die vanuit de Beverse bestuursmeerderheid voorgedragen werd, onvoldoende gesteund wordt door de andere leden van de MLSO (o.m. stad Antwerpen, de Vlaamse overheid en de Wase intercommunale Interwaas). Meer nog: ook leden van de Beverse meerderheid zelf verdedigen in de raad van bestuur van de MLSO niet altijd de in het Beverse schepencollege afgesproken standpunten. Dit alles betekent behoorlijk gezichtsverlies voor de gemeente Beveren. Bovendien moet hierbij de bedenking gemaakt worden dat de Waaslandhaven zich bijna volledig op Bevers grondgebied bevindt: onze gemeente zou daarom toch een belangrijke impact moeten kunnen hebben op de voornaamste beslissingen over de haven. Blijkbaar is dat niet het geval. Maar Kristien Hulstaert wou vooral naar de toekomst kijken. Het voorzitterschap van de MLSO komt Beveren toe. Boudewijn Vlegels zal nu de fakkel van Stevenheydens overnemen. Vlegels is van dezelfde partij als Bruno Stevenheydens en komt uit hetzelfde schepencollege. Wij gaan ervan uit dat hij dus dezelfde standpunten zal innemen als zijn voorganger, namelijk de standpunten zoals afgesproken in het Beverse bestuursakkoord en waar ? zo vernamen we vorige gemeenteraad ? "volledige eensgezindheid" over bestaat binnen het college. Maar binnen de MLSO is de situatie niet echt gewijzigd: de nieuwe voorzitter zal moeten werken met dezelfde raad van bestuur als de vorige voorzitter. Hoe zal er voor gezorgd worden dat het scenario waarbij de voorzitter onvoldoende gesteund wordt en ontslag neemt, zich niet gewoon herhaalt?

Opvallend was dat de nieuwe voorzitter niet zelf antwoordde op de vraag van raadslid Hulstaert, wel de burgemeester. Hij stelde vooreerst dat er verschillende actoren in de MLSO zitten en dat het niet is omdat iemand die in de raad van bestuur zit voor een andere organisatie (zoals schepen Deckers die in de MLSO zetelt voor de intercommunale Interwaas), maar "toevallig ook van Beveren is", ook het standpunt van Beveren moet verdedigen. Toch een vreemde redenering lijkt ons... Daarna zei de burgemeester dat het ook in de toekomst moeilijk zal blijven om in de MLSO iedereen op één lijn te krijgen. De nieuwe voorzitter zal volgens hem dus omzichtig te werk moeten gaan.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.