02 nov 2010

Nood aan Bevers charter voor biodiversiteit

2010 is het internationale jaar van de biodiversiteit. Al bijna 60 Vlaamse gemeenten ondertekenden onder impuls van Natuurpunt het charter voor biodiversiteit. Ook Beveren doet al inspanningen voor de bescherming van de plaatselijke biodiversiteit. Zo kun je subsidies krijgen voor zwaluwnestkasten of voor de aanplanting van bomenrijen of hagen. Deze losse acties zijn lovenswaardig, maar de huidige biodiversiteitsproblematiek vereist een meer onderbouwde visie. Groen!-raadslid Kristien Hulstaert drong er in de gemeenteraad op aan dat ook Beveren het charter zou ondertekenen en naleven.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.