Nieuwe verkaveling in Vrasene ligt in watergevoelig gebied

04 Oktober 2020

Nieuwe verkaveling in Vrasene ligt in watergevoelig gebied

Het gemeentebestuur keurde het nieuwe wegtracé Wijmenhof te Vrasene goed. Een rechtstreeks gevolg is dat de aangevraagde verkaveling van vier kavels aanstalten maakt om naast dit wegtracé te kunnen beginnen met bouwen. “Dit doet toch de wenkbrauwen fronsen. Het bouwproject is gelegen in het stroomgebied van de nabijgelegen waterloop van tweede categorie en bevindt zich in effectief overstromingsgevoelig gebied en recent overstroomd gebied. Dit is om problemen vragen”, stelt raadslid Stijn De Munck. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd met heel wat bezwaren. Het belangrijkste punt blijkt toch de mogelijke wateroverlast en schade bij aangelanden. Opvallend in dit dossier is de tegengestelde kijk van de adviserende diensten op de watergevoeligheid van dit gebied. Zo stelt de gemeentelijke dienst dat een reliëfwijziging niet kan toegestaan worden en dat dus het huidig maaiveld dient te behouden blijven op de huidige hoogtepeilen, terwijl de provincie stelt dat het vloerpeil van de bebouwing minstens dertig centimeter boven het hoogst waargenomen waterpeil bij wateroverlast dient gekozen te worden. Weliswaar zijn andere terreinophogingen zoals voor terrassen of tuinen niet toegelaten. “Er zijn onvoldoende garanties dat men in dit watergevoelig gebied deze nieuwbouw waterveilig kan houden”, besluit De Munck. Groen Beveren onthield zich bij de stemming.