30 mei 2013

Nieuwe meerderheid wil geen inspraak in haar mobiliteitsbeleid

De CD&V-N-VA-meerderheid heeft op de gemeenteraad van eind mei de vraag van de Beverse Fietsersbond om lid te worden van de nieuwe lokale overlegcommissie mobiliteit afgewezen. Daarmee wordt duidelijk dat de nieuwe meerderheid het mobiliteitsbeleid graag zelf in handen houdt en hierbij geen inspraak wil. Wat op vlak van cultuur wel kan - er loopt momenteel een grote inspraakronde voor de bepaling van het gemeentelijke cultuurbeleid van de komende jaren -, kan blijkbaar niet voor mobiliteit. Op de gemeenteraad van eind mei werden de nieuwe leden aangeduid van de zogenaamde 'gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit'. Dat is een overlegforum waarin lokale mobiliteitsvraagstukken en -knelpunten worden besproken en waarin gezocht wordt naar een voor alle betrokken actoren aanvaardbare oplossing. Leden zijn o.m. de gemeente zelf, de politie, het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, De Lijn, de NMBS? Op 15 maart stuurde de Beverse Fietersbond een brief aan het college van burgemeester en schepenen om zich kandidaat te stellen als adviserend lid voor deze commissie. Dat is niet verwonderlijk gezien de expertise van deze organisatie op vlak van lokale mobiliteit en gezien het feit dat ook de Vlaamse overheid het in haar model van huishoudelijk reglement 'wenselijk' vindt om in de commissie groepen op te nemen 'die zich op het lokale vlak bezighouden met mobiliteit, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, milieu en duurzaamheid'. De Fietsersbond wordt daarbij zelfs bij naam genoemd. Dat gebeurt vanuit de achterliggende gedachte dat fietsen geen bijkomstigheid maar een fundamentele pijler vormt in alle mobiliteitsdossiers en dat daarom de inzichten en expertise van de Fietersbond een grote meerwaarde zijn voor de werking van deze mobiliteitscommissie. Er zijn op dit moment dan ook al heel wat Vlaamse gemeenten die de Fietersbond wel opnemen als adviserend lid van hun lokale overlegcommissie mobiliteit.

In het voorstel over de samenstelling van deze commissie dat door de CD&V-N-VA-meerderheid eind mei aan de Beverse gemeenteraad werd voorgelegd, was echter geen sprake van de Fietsersbond. Een amendement van de Groen-sp.a-fractie om de Fietsersbond toch lid te maken, werd zelfs weggestemd door de meerderheidspartijen. Daarmee heeft de nieuwe bestuursmeerderheid een mooie kans op waardevolle inspraak gemist.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren