12 nov 2012

Muyters veegt plannen CD&V-N-VA van tafel

Zopas raakte bekend dat N-VA-minister Muyters het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) over de glastuinbouwzone in Melsele-Zuid integraal en ongewijzigd heeft goedgekeurd. De goedkeuring omvat zowel het ruimtelijk uitvoeringsplan zelf als het bijhorende onteigeningsplan. Daarmee staat niets de aanleg van het megaserrecomplex in Melsele nog in de weg. Groen Beveren vindt deze beslissing onbegrijpelijk aangezien N-VA-minister Muyters zo de afspraken die over de glastuinbouwzone door de nieuwe Beverse coalitie van CD&V en N-VA werden gemaakt met één pennentrek van tafel veegt. In het bestuursakkoord dat CD&V en N-VA een paar weken geleden sloten, werd onder impuls van de N-VA afgesproken om de plannen van de glastuinbouwzone in Melsele te "herevalueren en opnieuw te bespreken" omdat "een draagvlak bij de bevolking ontbreekt". Het is zeer cynisch dat het nu net N-VA-minister Muyters is die de voorliggende plannen ongewijzigd heeft goedgekeurd. Zo wordt ineens pijnlijk duidelijk wat de bewegingsruimte is van de nieuwe coalitie CD&V-N-VA in de Beverse dossiers met bovenlokaal belang. Wat wij bij het afsluiten van het bestuursakkoord tussen CD&V en N-VA al vreesden, is zo al heel snel realiteit geworden. Wij schreven toen dat de nieuwe coalitie in een aantal belangrijke dossiers zou moeten buigen voor wat hen vanuit Brussel en Antwerpen zou worden opgelegd (zie ons persbericht van 23/10). Dat dit nu zo snel al gebeurt, doet ons vrezen voor de andere afspraken die in het bestuursakkoord werden opgenomen. Wat met het voornemen van de nieuwe coalitie om Doel een nieuwe toekomst te geven en de andere bedreigde woonkernen in de polder te sparen? Wat zijn deze afspraken waard? Zal ook in dit dossier de Beverse CD&V-N-VA-coalitie zich moeten neerleggen bij de plannen die in Brussel en Antwerpen werden uitgetekend? De beslissing van minister Muyters over de glastuinbouwzone geeft alvast aan hoe weinig in Brussel geluisterd wordt naar de verzuchtingen van de lokale partijafdelingen.

Wij willen ten slotte nogmaals benadrukken dat Groen Beveren zich met alle middelen zal blijven verzetten tegen het megaserrecomplex in Melsele-Zuid. Wij vinden het verdwijnen van de open ruimte door deze glastuinbouwzone niet te verantwoorden. Het gebied van Melsele-Zuid wordt momenteel met vele projecten overspoeld, wat de leefbaarheid sterk onder druk zet. Een glastuinbouwzone van 60 hectare is onaanvaardbaar. Het is het project teveel dat het gebied volledig dreigt te versmachten. De wijk Poenjaard, maar ook de bewoners van de Parmastraat, Priemstraat, Biestraat, Poenjaardhoekstraat en Fortstraat krijgen deze glastuinbouwzone in hun achtertuin. De geplande buffering is bedroevend. Er is bovendien nergens sprake van een beperking van andere glastuinbouwbedrijven in de ruime omgeving van Beveren-Zuid. Dit is dus een en-en-verhaal: behoud van de bestaande serres, geen rem op uitbreiding van bestaande serres of op nieuwe serres én een nieuwe zone van 60 hectare. In januari diende Groen Beveren daarom een bezwaarschrift in tegen de plannen. Ook in de provincieraad verzet Groen zich nadrukkelijk tegen de plannen. Groen is zo de enige partij die zich consequent op alle beleidsniveaus verzet en zal blijven verzetten tegen de glastuinbouwzone.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren