26 dec 2013

Mobiliteit: goede intenties, maar weinig garanties

Heel wat goede intenties, maar weinig concrete acties, middelen en dus garanties dat de intenties ook gerealiseerd zullen worden. Dat is de algemene lijn van de beoordeling door Kristien Hulstaert van het luik mobiliteit in het meerjarenplan en bestuursakkoord van de CD&V-N-VA-meerderheid. Het is voor het beleidsdomein mobiliteit ? zoals voor vele andere ? niet gemakkelijk om de vertaling van de intenties uit het bestuursakkoord terug te vinden in het meerjarenplan. Dat komt voor een groot deel omdat het bestuur ervoor gekozen heeft slechts 9 van de 44 beleidsdoelstellingen als prioritair aan te duiden. En enkel voor deze 9 prioritaire beleidsdoelstellingen werden concrete actieplannen uitgewerkt. Dat wil zeggen dat wij geen idee hebben welke acties dit bestuur wil ondernemen met betrekking tot de 35 andere beleidsdoelstellingen en dat we er later ook moeilijk hoogte van zullen kunnen krijgen aangezien er over deze beleidsdoelstellingen wettelijk gezien ook niet hoeft gerapporteerd te worden aan de gemeenteraad.Op vlak van mobiliteit hadden wij bijvoorbeeld graag geweten welke concrete acties dit bestuur wenst te ondernemen met betrekking tot beleidsdoelstelling 39 "Het openbaar vervoer wordt samen met de betrokken partners uitgebouwd tot een efficiënt en betrouwbaar net, als volwaardig alternatief voor de eigen auto". Een actieplan om deze doelstelling te realiseren, ontbreekt in het meerjarenplan. Ook het bestuursakkoord is hierover vrij vaag en algemeen. Een voorbeeld: "De stationsomgeving moet versterkt worden als cluster van alle mogelijke vormen van het openbaar vervoer". Daar zijn wij blij om, maar als er dan aan die intenties geen acties of budgetten gekoppeld zijn, is het voor ons moeilijk uit te maken of het dit bestuur op dit vlak nu menens is of niet.

Wij zijn blij met de aankondiging in het meerjarenplan en het bestuursakkoord van de komst van fietsstraten in onze gemeente, de aandacht voor de mobiliteit van personen met een beperking, de lang verwachte start van de heraanleg van de N450 in Melsele (stuk tussen de E34 en de kapelwegel), de verdere ontwikkeling van het fietspad langs het spoor, de heraanleg van de N70, de fietsverbinding lang de Meersenbeek, de verderzetting van de aandacht voor trage wegen ? wij hopen alleen op een kordater handhavingsbeleid als de trage weg beplant blijkt ? , de intentie om zwaar verkeer te weren uit de dorpskernen en de intentie om te ijveren voor de aanleg van fietsbruggen over de E34. Maar jammer genoeg zijn aan heel wat van deze intenties geen duidelijke actieplannen of concrete budgetten gekoppeld. Zullen deze doelstellingen effectief gerealiseerd worden? Wanneer en door wie? Welke middelen zijn hiervoor voorzien? Voorlopig is het op dit vlak nog erg vaak koffiedik kijken.

Ten slotte missen wij een aantal duidelijke incentives om mensen uit de wagen en op de fiets, op de bus of op de tram of te voet op weg te krijgen. Wij denken daarbij aan het verhogen van de fietsvergoeding of het verhogen van de gemeentelijke tussenkomst in buzzy- en omnipassen. Dat het bestuur integendeel de tussenkomst voor de omnipass afschaft, staat volgens ons volledig haaks op de intentie om het openbaar vervoer te optimaliseren en te stimuleren. Wij hopen dan ook dat het voor de andere intenties niet bij mooie woorden in het bestuursakkoord blijft? 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren