10 mrt 2015

Minister bevestigt sluiting station Melsele - Groen-sp.a Beveren in het verzet

Op vraag van Groen-sp.a Beveren stelde sp.a-volksvertegenwoordiger David Geerts een schriftelijke vraag aan minister van Mobiliteit Galant (MR) over de toekomst van de treinstations van Melsele en Beveren. In haar antwoord bevestigt de minister de plannen om het station van Beveren op te waarderen tot een regionaal knooppunt tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. Zij stelt hierbij in het vooruitzicht dat de tramlijn die nu vanuit Antwerpen tot Zwijndrecht gaat, doorgetrokken wordt tot aan het station in Beveren. Anderzijds zou er een goede fietsverbinding komen vanuit Melsele tot aan het station Beveren. Tegelijk bevestigt ze: "De halte Melsele zou hierbij gesloten worden". Groen-sp.a Beveren is niet tevreden met dit antwoord en blijft zeer ongerust. De alternatieven die de minister naar voren schuift (de fietsverbinding vanuit Melsele met station Beveren en de doortrekking van de tram) zullen niet voor iedereen volstaan als degelijke oplossing. Met de fiets naar Beveren zullen heel wat Melselenaars een pak langer onderweg zijn. Hierdoor zullen velen eerder geneigd zijn om de auto te nemen en dat op de reeds verzadigde Grote Baan (N70). De tram daarentegen brengt de pendelaar niet tot bij station Antwerpen-Berchem, belangrijk voor de aansluiting naar Brussel. Maar bovenal is het helemaal niet zeker of en wanneer de tram er zal komen. Zelfs de Beverse meerderheidspartijen CD&V en N-VA, die ook op Vlaams en federaal niveau in de meerderheid zitten, geloven niet in een doortrekking op middellange termijn.

Op de Beverse gemeenteraad van 25/11/2014 heeft Groen-sp.a een resolutie ingediend, waarin voorgesteld werd om de doortrekking van tramlijn 3 naar Beveren niet verder uit te stellen. We riepen op zich te houden aan de vooropgestelde timing van toenmalig minister Crevits die de doortrekking voorzag in 2012-2014, samen met de heraanleg van de N70, nu uitgesteld tot 2016. De resolutie werd slechts in een afgezwakte versie aanvaard met het argument dat de koppeling van de heraanleg van de N70 aan de doortrekking van de tram, de werken aan de N70 verder zou uitstellen. Nochtans stelt de gemeente Beveren zelf op pagina 53 in haar mobiliteitsplan: "De doortrekking van de tram vormt de ruggengraat van het vernieuwde openbaar vervoernetwerk binnen het kleinstedelijk gebied Beveren". Het is cynisch dat men de huidige ruggengraat, de trein, gaat verzwakken zonder dat die nieuwe ruggengraat er reeds is.

Afschaffingen in het kader van besparingen gebeuren zoveel makkelijker en sneller dan opbouwen in het kader van een mobiliteitsprobleem. Om de leefbaarheid in Melsele en Beveren hoog te houden en de verder uit de hand lopende verkeersproblematiek tegen te gaan, dringt Groen-sp.a er dan ook op aan om eerst en vooral dringend werk te maken van een aantal opbouwende elementen die nu al vervat zijn in het Mobiliteitsplan van Beveren en in de mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn. Daar valt te lezen: "Krachtdadig ijveren voor het doortrekken van de tram tot aan het station van Beveren; zorgen voor goede en veilige fietsverbindingen tot aan het station; met klem aandringen dat er vier treinen per uur meer gebruik maken van Beveren als af- en opstapplaats". Door nu Melsele af te schaffen als treinhalte zet men de pendelaars in de kou en kiest men voor een verkeersinfarct.

De minister hanteert ook foute redeneringen om te pleiten voor de sluiting van het station Melsele. Ze beweert dat "het merendeel van de huidige treingebruikers in Melsele nu al de trein neemt in Beveren". We zijn benieuwd hoe ze dit kan bewijzen. Daarenboven stelt de minister dat "de afstand tussen de haltes Melsele en Beveren te klein is voor een treinbediening in landelijk gebied (minimum 3 km)". Wie Melsele en Beveren nog landelijke gebieden durft noemen, kent de dagdagelijkse realiteit niet. Onze regio is in mobiliteit een voorstadsgebied van Antwerpen geworden.

Volksvertegenwoordiger David Geerts  wijst er dan ook op dat het sluiten van het  station van Melsele als stopplaats zeer onlogisch is. Het kadert immers perfect in het voorstadsnet Antwerpen, naar analogie met het GEN in Brussel. Minister Galant antwoordde dat de spoorlijn Antwerpen-Gent reeds verzadigd is, onder meer door het aantal goederentreinen dat er gebruik van maakt. De verzadiging van de autowegen in Beveren van en naar Antwerpen verontrusten Groen-sp.a echter nog meer. Bovendien moet naar een oplossing gezocht worden om het goederenverkeer niet ten koste te laten gaan van de passagierstreinen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren