26 jan 2017

Milieuraad meer dan jaar inactief: Groen-sp.a eist actie van schepen

Sinds november 2015 is de milieuraad in Beveren niet meer bijeengekomen. De milieuraad is intussen inactief, het dagelijks bestuur is ontbonden en er staan geen activiteiten meer ingepland. "Onaanvaardbaar", vinden Groen-raadslid Stijn De Munck en Nick Ardies, de politiek vertegenwoordiger van Groen-sp.a in de milieuraad. "We eisen onmiddellijke actie van de schepen".   Beveren heeft meer dan 47.000 inwoners. Het is in oppervlakte de derde grootste gemeente in Vlaanderen na Antwerpen en Gent. Het heeft de helft van de Antwerpse haven op haar grondgebied. Het telt diverse Seveso-bedrijven, die nauw moeten worden opgevolgd. Voeg daar dan nog eens drie snelwegen aan toe, inclusief een mobiliteitsprobleem en luchtverontreiniging die hoge pieken scheert.

  "Met deze gegevens achter de hand is het voor Groen-sp.a onaanvaardbaar dat de milieuraad meer dan een jaar niet meer actief is. De milieuraad moet immers een draagvlak creëren voor het gemeentelijk milieu ?en natuurbeleid", zeggen De Munck en Ardies. Zo leest ook de visienota van de milieuraad: "cruciaal hierin zijn de adviezen naar het gemeentebestuur".   Groen-sp.a heeft concrete voorstellen om de milieuraad een doorstart te laten maken: 1. Het gemeentebestuur moet actief mensen aanspreken. Beveren heeft voldoende experts, betrokken verenigingen en geïnteresseerde inwoners die willen deelnemen. Je moet het hen zelf gaan vragen, niet alleen rekenen op een reactie omdat je een zoekertje in het gemeentelijk informatieblad hebt gezet. 2. Meer ondersteuning vanuit gemeentebestuur. De weinige administratieve ondersteuning vanuit het gemeentebestuur zorgde ervoor dat het dagelijks bestuur van de milieuraad alles moest doen. Terwijl andere adviesraden hulp krijgen van de ambtenaren, laat de meerderheid van CD&V en N-VA de milieuraad volledig aan zijn lot over. 3. Een subsidiereglement linken aan deelname. Voor de betrokken plaatselijke verenigingen, zoals natuur- en milieubewegingen een subsidie voorzien en linken aan deelname aan de milieuraad. Dat gebeurt ook zo op een indirecte manier met de jeugdraad en directe manier met de gezinsraad. Beide adviesraden zijn zeer succesvol.   Een milieuraad die kan werven en organiseren, is goud waard. Indien de milieuraad een gedragen advies kan geven, is dit een waardevol instrument voor het gemeentelijk beleid.   Vanuit een politieke visie is het voor Groen-sp.a essentieel dat de milieuraad een voldragen adviesraad is voor het politieke beleid. Ze moet deel kunnen uitmaken van de beleidsdaden rond natuur, mens en milieu. Daarom gaat dit verder dan een ideeënbank. De schepen zou niet enkel ideeën moeten aftoetsen. De milieuraad moet niet alleen adviezen kunnen aanleveren, ze kan/moet ook ideeën van de schepen kunnen aftoetsen, zodat er een wisselwerking met de bevoegde schepen ontstaat.    ?De bevoegde schepen Dominique Tielens (N-VA) antwoordde heel duidelijk dat het gemeentebestuur geen voortrekkersrol wenste te spelen. Die uitspraak staat in schril contrast met de inzet die er is getoond voor de oprichting van de Raad Lokale Economie en adviesraad Toerisme, gaf raadslid Issam Benali van Groen-sp.a aan. De schepen stelde ook dat er meerdere pogingen zijn genomen om een milieuraad terug op te richten. "Dat betwijfelen we ten stelligste", zegt De Munck. "Er is ons geen enkele communicatie bekend. De stilstand van een vol jaar afschuiven naar de geëngageerde vrijwilliger binnenin het bestuur van de milieuraad is ongehoord". Groen-sp.a Beveren zal blijven ijveren voor een volwaardige milieuraad.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren