08 mrt 2013

Middenheide eerste duurzame wijk?

Het 13 hectare grote gebied Middenheide/Duivendam in Beveren wordt verkaveld. Groen-sp.a heeft er in de gemeenteraad op aangedrongen om in deze nieuwe wijk volop in te zetten op duurzaamheid en betaalbaarheid. Zo kan dit gebied de eerste duurzame wijk van Beveren worden. Dat houdt ook in dat de bestaande waardevolle stukken groen zoveel als mogelijk worden behouden. Projectontwikkelaar Matexi heeft zijn oog laten vallen op het 13 hectare grote gebied Middenheide/Duivendam. Het gaat om de laatste grote verkaveling in Beveren-Centrum. Het gemeentebestuur zal een masterplan opmaken voor het te ontwikkelen gebied. Ludo De Block vroeg namens de Groen-sp.a-fractie op de gemeenteraad om van het gebied een duurzaam woonproject te maken. Dat betekent CO2-neutrale woningen, gebouwd met ecologische materialen en met een geïntegreerd water- en energiebeleid. Met een mobiliteit afgestemd op fietsers, voetgangers en spelende kinderen, met aandacht voor openbaar vervoer en autodelen. Dat betekent compact bouwen met veel groen en plaats voor recreatie. Dergelijke projecten zijn in binnen- en buitenland al met succes toegepast. Dat kan ook bij ons. Ludo De Block riep het gemeentebestuur op de bestaande projecten te gaan bekijken, bijvoorbeeld het project Papenhof in Mechelen, waar op 15 hectare 250 energiezuinige woningen opgetrokken worden en waar 60% van de oppervlakte bestemd is voor openbare ruimte. Kleinere percelen met meer gemeenschappelijke ruimte zijn trouwens goedkoper, wat een antwoord biedt op de hoge grond- en woningprijzen. In de Middenheide/Duivendam is in de ontwikkelingsschets van het gebied slechts 10% publiek domein voorzien.

Groen-sp.a stelt voor dat het masterplan dat door het gemeentebestuur voor het gebied zal worden opgesteld, onderworpen wordt aan een duurzaamheidsscan. Dit kan gebeuren door Dialoog, een vzw voor duurzaam wonen en bouwen. Zo'n scan kost slechts 2.500 euro wat grotendeels betaald kan worden door subsidies van de Vlaamse overheid.

In het plangebied liggen ook 3 percelen die als biologisch zeer waardevol worden omschreven. Het gaat om bosjes en een wilgenstruweel. De memorie van toelichting bij de plannen vermeldt de biologische waarde maar stelt "dat zij eenvoudig gecompenseerd kunnen worden in het nieuwe aan te leggen centraal parkgedeelte". Men maakt hier een manke vergelijking tussen biologisch waardevol gebied en het nieuw aan te leggen parkgedeelte, als zijnde groen voor groen.

Al in 2005 deed Matexi een aanvraag bij de gemeente om de bosjes op de bewuste percelen, ongeveer 2 hectare, te rooien. Hiertegen werden maar liefst 521 bezwaren ingediend, waarbij de biologische waarde van het gebied sterk benadrukt werd. Een greep uit de bezwaren:

- "Parkgebied is er al voldoende in onze wijk. Alle bewoners hebben een eigen tuin, en weinig behoefte aan nog meer gras. Er is wel behoefte aan bos, waar kinderen kunnen spelen en de natuur kunnen ontdekken. In tegenstelling met bos heeft parkgebied weinig ecologische waarde."

- "Het zou beter zijn om bij de toekomstige inrichting de bospercelen te verbinden tot een aaneensluitend en bufferend geheel, waarvoor ook de tussenliggende eigenaars een inspanning willen doen, liever dan alles te onteigenen om Matexi de dichtst mogelijke bebouwing te laten realiseren."

Het gemeentebestuur vond in 2005 de bezwaren gegrond en stelde dat men in het op te maken bijzonder plan van aanleg (BPA) de groenstructuren in dit gebied optimaal moet bestemmen en ordenen met visie op de ruimere omgeving. De afdeling Bos en Groen gaf een ongunstig advies. Het schepencollege weigerde dan ook de kapvergunning als niet gemotiveerd en voorbarig. De aanvraag was strijdig met het decreet op het natuurbehoud en er werd niet voldaan aan de watertoets.

Ook nu zal het verzet tegen het verdwijnen van de waardevolle percelen groot zijn. Ludo De Block vroeg alvast in de gemeenteraad om de biologisch waardevolle percelen te behouden en te integreren in het te ontwikkelen gebied.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren