06 sep 2016

Meersen-Noord na de bomenkap: hoog tijd voor definitief behoud van deze groene long

Eind vorige week bereikten ons berichten van verschillende ongeruste inwoners rond de open ruimte van Meersen-Noord. De projectontwikkelaar en eigenaar Matexi was begonnen met een grote bomenkap. Groen-sp.a betreurt deze keuze van de eigenaar en pleit nogmaals voor een versnelde uitvoering van de beschermingsplannen voor Meersen-Noord. Ondanks veel protest, het indienen van bezwaarschriften en een negatieve beoordeling van het Beverse gemeentebestuur kreeg Matexi gelijk in beroep bij de provincie. Die beslissing leest echter als een ontkenning van de werkelijkheid. Meersen-Noord ligt deels in woongebied, deels in woonuitbreidingsgebied. Het terrein wordt doorsneden door de Meersenbeek. In de afgelopen jaren kwam er spontane begroeiing en groeide het besef dat de bestemming van deze gronden niet geschikt is voor bebouwing. In de woonbehoeftestudie van de gemeente in 2000 werd het gebied als "liefst niet te ontwikkelen" aangeduid. Dat werd nog eens bevestigd in 2006 in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als "te bevriezen". Deze groene long tussen de verstedelijkte kernen van Melsele en Beveren is ook een buffer tussen de KMO-zone Pareinpark en de woongebieden. Het kappen van de bomen werpt ook vragen op rond de waterhuishouding in dit gebied.

Toch vallen een aantal zaken op in het besluit van de provincie. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kreeg een veel lagere bezettingsgraad van bomen doorgespeeld. De intenties van het gemeentebestuur kunnen juridisch niet hard gemaakt worden, want er is nog geen werk gemaakt van een ruimtelijk plan voor het gebied. In andere projecten, zoals Doel, verwijst men graag naar 'beslist beleid', ondanks het feit dat de Vlaamse overheid juridisch telkens in het ongelijk wordt gesteld. Wanneer een lagere overheid verwijst naar haar intenties met Meersen-Noord zijn haar twee publicaties onvoldoende als beslist beleid voor een hogere overheid, zoals de provincie.
De gok van het gemeentebestuur om te schermen met andere verkavelingen van Matexi in onder andere de Middenheide werd van tafel geschoven. Het gemeentebestuur kan duidelijk niet rekenen op goodwill van Matexi en zou het best zo scherp mogelijk stelling innemen.
De beslissing van Matexi is zuiver ingegeven om later boscompensatie te vermijden. Spontane begroeiing, zoals in de Meersen, moet na 22 jaar gecompenseerd worden. Die periode was bijna bereikt.
 
Groen-sp.a roept het gemeentebestuur op te onderzoeken wat nog kan gedaan worden om de werken rond de bomenkap stil te leggen. Werd er geen beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? Daarnaast willen we dat het bestuur zo snel als mogelijk werk maakt van een ruimtelijk plan om Meersen-Noord definitief te beschermen als groene open ruimte. Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren