31 dec 2013

Meerjarenplan geen goede zaak voor Beveren

De raadsleden van de Groen-sp.a-fractie hebben tijdens de gemeenteraad van 17 december het door de meerderheid voorgestelde meerjarenplan 2014-2019 afgewezen. Ze willen daarmee aangeven dat dit meerjarenplan geen goede zaak is voor Beveren. Fractieleider Kristien Hulstaert legt hieronder uit waarom. "Als iemand, die niet van Beveren is, zou horen welke budgettaire maatregelen het CD&V-N-VA-bestuur allemaal neemt ? een stijging van de aanvullende personenbelasting met 25%, een stijging van de belasting op eigendom (opcentiemen) met 17%, een besparing op alle diensten met 15%, een besparing van 10% op toelagen en subsidies aan verenigingen en aan de bevolking en zelfs de opeising van gelden die verenigingen jarenlang bijeen hebben gespaard ? hij zou denken dat deze gemeente zo diep in de rode cijfers zit, dat de bodem van de put in zicht komt en hij zou zich wellicht afvragen hoe het zover is kunnen komen. Als hij dan zou horen dat Beveren één van de rijkste gemeenten van Vlaanderen is en dat het budget de komende jaren ieder jaar afsluit met een resultaat op kasbasis tussen de 17 en de 20 miljoen euro, dan zou hij wellicht het ene moeilijk met het andere kunnen rijmen. Het is precies dit én-én verhaal wat dit budget ook voor ons onbegrijpelijk maakt. Laat ons beginnen met de verhoging van de personenbelasting. Dat beide meerderheidspartijen voor de verkiezingen uitdrukkelijk beloofden om de personenbelasting niet te verhogen en deze belofte nog een keer herhaalden in het bestuursakkoord van oktober 2012, is een mooi staaltje van kiezersbedrog. Dat is dubbel jammer want het is precies dit soort zaken die bij de bevolking een gevoel creëren dat politici vooral veel beloven vóór de verkiezingen om die beloften dan nadien netjes naast zich neer te leggen.

Maar goed. Deze belastingverhoging  is nodig ? zo zeggen CD&V en N-VA ? om de dienstverlening aan de bevolking op hetzelfde niveau te kunnen houden. Tot daar zouden we kunnen volgen. Maar de dienstverlening wordt niet op hetzelfde niveau gehouden: ze wordt afgebouwd. Van je geboorte tot je dood: werkelijk overal moet er worden ingeboet. De geboortepremie: afgeschaft. De tussenkomst voor de omnipass van De Lijn: afgeschaft. De ristorno op de nutsvoorzieningen: afgeschaft. Materiaal of infrastructuur huren van de gemeente: duurder. Het aanbod van het cultuurcentrum: vermagerd. Zelfs begraven worden, wordt 25% duurder.

Dat anomalieën en wanpraktijken uit het verleden worden weggewerkt, vinden we terecht. Dat de gemeente goed nadenkt wat haar kerntaken zijn en wat niet en vervolgens bespaart op haar niet-kerntaken zouden we begrijpen. Maar in de zoektocht naar extra inkomsten werd het kaasschaafprincipe gehanteerd: het principe waarbij iedereen lineair eenzelfde besparingspercentage wordt opgelegd. Dat klinkt rechtvaardig, maar is juist een weinig moedige manier van besturen: er worden geen keuzes gemaakt.

Een lineaire besparing is daarnaast asociaal: kleine verenigingen en kleine inkomens worden hierdoor zwaarder getroffen. Dat ook het budget van de GROS met 10% naar beneden moet en er dus de facto bespaard wordt op ontwikkelingssamenwerking, tart wat ons betreft alle verbeelding. Bovendien betreuren wij dat andere mogelijke inkomstenbronnen niet worden bekeken, zoals een taks op de opslag van nucleair afval.

Bovendien worden aan heel wat mooie intenties geen duidelijke actieplannen of budgetten gekoppeld of gaan de afgesproken budgettaire maatregelen zelfs lijnrecht in tegen deze intenties. Het bestuursakkoord kan wel stellen dat deze ploeg "het openbaar vervoer wil optimaliseren" ? klinkt altijd goed. Maar als ze tegelijkertijd de tussenkomst op de omnipass afschaft, blijft alleen een holle slogan over.

Conclusie: er is de vorige legislatuur door CD&V en N-VA wel degelijk onzorgvuldig omgesprongen met de financiën. Er werd te weinig gevraagd en te veel uitgegeven. Vooral N-VA, die van een kartelpartner een coalitiepartner werd, wil dat nu duidelijk maken en om dat verhaal kracht bij te zetten ? en het breken van hun kiesbelofte met betrekking tot het verhogen van de personenbelasting te verantwoorden ? moet er werkelijk tot in de kleinste details bespaard worden.

En al die kleine bij elkaar geschraapte beetjes moeten helpen om een aantal prestigeprojecten te realiseren, zoals de bouw van het nieuwe administratieve centrum, de aanpassing van de Beverse sporthal om de Europese wedstrijden van de volleybalploeg Asterix Kieldrecht te laten doorgaan en de bouw van een horecapunt bij het fort Liefkeshoek. Wij stellen ons vragen bij de noodzaak van deze projecten. Zonder deze prestigeprojecten zou de dienstverlening voor de bevolking wel gehandhaafd kunnen worden."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren