15 jun 2015

Meerderheid stemt eigen coalitieakkoord rond Doel weg

Groen-sp.a legde het vierde punt in het coalitieakkoord van de Beverse meerderheid ter stemming voor. In dit punt sprak de coalitie zich duidelijk uit tegen de komst van een nieuw dok. De meerderheid stemde de motie weg en verbreekt dus haar eigen akkoord. In de nota die CD&V en N-VA bij het begin van deze coalitie op 22 oktober 2012 opstelden, stonden 20 prioritaire punten die de basis vormen van het beleid van deze meerderheid. Het is een cruciaal document voor deze coalitie aangezien de raadsleden van de meerderheid zich op basis van deze nota achter deze coalitie hebben geschaard. Dit werd door de meerderheidspartijen ook zo gecommuniceerd naar de burger. Nu staat een cruciaal punt uit de coalitienota ter discussie, meer bepaald punt 4:

"De gemeente is geen voorstander van een Saeftinghedok. Indien dit dok er niet komt, kan er in de Saefthingezone, waaronder de plaats Doel, een andere invulling gebeuren. Hiervoor zal de gemeente reeds onmiddellijk een toekomstvisie ontwikkelen om op korte termijn te bekijken welke invulling kan en waarvoor het nodig maatschappelijk draagvlak kan ontwikkeld worden. In die context zijn we als gemeente dan ook geen voorstander van verdere onteigeningen." De Beverse bestuursmeerderheid heeft zich de afgelopen weken in de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en in het Antwerps Havenbedrijf (GHA) echter akkoord verklaard met de Antwerpse vraag om het Saeftinghedok te bouwen. Dit druist regelrecht in tegen punt 4 uit de coalitienota van oktober 2012. Dit gemeentebestuur heeft inspraak in de MLSO en via de MLSO ook in het GHA. De Beverse meerderheidspartijen zitten bovendien ook in de Vlaamse Regering. Er zijn dus heel veel mogelijkheden om vanuit Beveren en overeenkomstig punt 4 uit de coalitienota een kritische houding aan te nemen tegenover de Antwerpse vraag naar de bouw van het Saeftinghedok. Maar de lijnen lijken eerder andersom te werken. Wat Antwerpen wil, wordt door Beveren zonder tegenkanting aanvaard, zelfs nog voor de Beverse gemeenteraad hierover geïnformeerd of gehoord werd.

Het coalitieakkoord van deze meerderheid stelt duidelijk dat "de gemeente geen voorstander is van het Saeftinghedok". Deze passage uit de coalitienota wordt nu flagrant met de voeten getreden. De raadsleden van de meerderheid krijgen via deze stemming de kans om overeenkomstig de bepalingen van de coalitienota van 2012 het gemeentebestuur terug te fluiten en de Beverse steun aan de Antwerpse vraag om een Saeftingehdok ondubbelzinnig af te keuren.

Na het verwerpen van deze motie schuwt Groen-sp.a de grote woorden niet. Fractieleider Kristien Hulstaert zegt dat de meerderheidspartijen kiezersbedrog plegen. "De argumenten tegen een nieuw dok zijn vandaag dezelfde als drie jaar geleden: nog meer containertrafiek is nefast voor de mobiliteit en de lucht- en leefkwaliteit in onze regio en de gezondheid en verkeersveiligheid van haar inwoners. Een goed bestuur verzet zich daartegen, met alle mogelijke middelen".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren