Leegstand in Beveren nog steeds probleem

04 Februari 2020

Leegstand in Beveren nog steeds probleem

De gemeente heeft een reglement op leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen. Men houdt een lijst bij van zo’n 250 woningen die leeg staan of verwaarloosd zijn in gans Beveren. Groen vindt dat er nog te veel leegstand in Beveren aanwezig is.

Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking of dakgoten. Een 80 eigendommen van de lijst kregen een heffing omwille van vastgestelde leegstand, 40 andere eigendommen veranderden van eigenaar, verkregen een vergunning voor verbouwing of afbraak.

Na de regularisatieperiode blijven er toch nog zo’n 130 woningen over waarvan er sprake is van leegstand of verwaarlozing en er geen heffing wordt genomen. “Op zich al een mooie verbetering ten opzichte van het verleden. Maar we blijven met te veel leegstand in een soort grijze zone. Er is een woningnood in onze gemeente en de structurele leegstand is een zwarte vlek in het straatbeeld dat niemand graag geeft”, stelt raadslid Stijn De Munck.

De gemeentelijke heffing op leegstand zal aangewend worden om eigenaars ertoe aan te zetten hun woning via het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) te verhuren. Het SVK huurt op de private markt en verhuurt die dan aan alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen, neemt grotendeels het beheer over, volgt de administratie op en garandeert een stipte betaling van de huur.

“Met het nog steeds grote aantal leegstand in de gemeente kan het SVK een mooie oplossing bieden voor de structurele leegstand en de woningnood. Daar zal de gemeente toch nog een tandje moeten bijsteken”, besluit Stijn De Munck