Leefkwaliteit in Beveren verhogen

Door de havenactiviteiten in het noorden en de grote verkeersstromen op de E17 en de E34 in het centrum en het zuiden van de gemeente staat de leefkwaliteit in Beveren nog meer dan elders in Vlaanderen onder druk. Tegelijk zorgt de steeds toenemende bebouwing voor een sterke druk op de laatste restjes open ruimte en groen in onze gemeente. Om Beveren ook in de toekomst leefbaar te houden, is het dringend tijd voor actie. Wij pleiten daarom voor:

  • een algemeen plan voor betere luchtkwaliteit en voldoende en permanente meetpunten
  • deftige groenbuffer van de woonkernen tegen de vervuiling, het fijnstof en de geluidsoverlast van autosnelwegen en industrie
  • ruimtelijke plannen die de open ruimte beschermen
  • een vermindering van de oppervlakte beton in de gemeente via vergroening van opritten, bedrijventerreinen en speelplaatsen
  • extra aandacht voor het leefbaar houden van de polderdorpen en de herwaardering van Doel als volwaardige Beverse deelgemeente