Langverwachte fietsbrug over E34 is in zicht

26 Mei 2020

Langverwachte fietsbrug over E34 is in zicht

Groen Beveren is zeer blij met de geplande fietsbrug over de E34, Expressweg. Die komt ter hoogte van de spoorwegbrug naar de haven. “De brug zorgt voor de fietsontsluiting van Kallo en de haven richting Melsele, maar niet richting Beveren”. Groen pleit voor een snelle realisatie van een tweede fietsbrug. De fietsbrug 'Spoor' is een goede oplossing voor havenarbeiders om veilig van en naar de Waaslandhaven te fietsen. “Omdat de brug exclusief voor fietsers zal voorbehouden worden, stellen we voor om te kiezen voor een middeneiland, zodat auto’s sowieso de brug niet kunnen nemen. Paaltjes of hekjes zijn absoluut te vermijden. Menig onderzoek en dito fietsongevallen tonen aan dat dat niet de beste keuze zou zijn”, verduidelijkt fractieleider Ann Vermeulen van Groen. Daarnaast moet voor Groen ook de fietsverbinding tussen Kallo en Beveren prioritair behandeld worden. De huidige brug via de Dijkstraat is geen oplossing. “We ontbreken een veilige fietsbereikbaarheid tussen Kallo en Melsele, vermits de nieuwe fietsbrug een te grote omweg is. Deze brug is geen oplossing voor de inwoners van Kallo die naar Beveren willen fietsen richting school, cultureel leven, boodschappen of het station.” De noodzakelijke vraag naar een extra fietsbrug weerklinkt al jaren, ook vanuit het middenveld en bepaalde actiegroepen. Vermeulen vroeg ook naar het participatietraject bij dit project. “Het is voor ons niet duidelijk hoe het middenveld en burgers betrokken zijn, in welke fase ze mee rond de tafel zaten, welke voorstellen er gedaan zijn en wanneer er teruggekoppeld werd.” Groen benadrukt dat participatietrajecten voor dergelijke projecten zeer belangrijk zijn. “We hopen dat er in de toekomst meer participatie, meer transparantie en meer terugkoppeling mogelijk is. Projecten die gesteund en gedragen worden door de bevolking en waarbij rekening gehouden wordt met de aanbevelingen, zullen onze samenleving ten goede komen.”