12 feb 2012

Kristien Hulstaert en Tony Vyt trekken kartellijst Groen-SP.A

Gemeenteraadslid Kristien Hulstaert (Groen) en OCMW-raadslid Tony Vyt (SP.A) werden vandaag voorgesteld als lijsttrekkers van het kartel Groen-SP.A. Daarmee zetten beide partijen hun streven naar verandering en vernieuwing in de verf. Het was al bekend dat Groen en SP.A in Beveren in oktober samen naar de kiezer gaan. In plaats van het tegen elkaar op te nemen, bundelen we onze krachten. We zijn ervan overtuigd dat we om onze gezamenlijke ideeën daadwerkelijk te realiseren.

samen sterker staan

Groen en SP.A gaan in Beveren resoluut voor beleidsdeelname. Wij willen dingen in beweging zetten. Daar heeft onze gemeente dringend nood aan. Dat Kristien en Tony de kartellijst trekken, toont aan dat het beide partijen menens is met hun streven naar verandering en vernieuwing. Beide kandidaten hebben weliswaar al verschillende jaren ervaring in respectievelijk de gemeenteraad en de OCMW-raad, maar als boegbeeld zijn ze nieuw. Daarbij komt dat Kristien de 1ste vrouwelijke Beverse lijsttrekker ooit wordt.

Kristien ziet dit streven naar verandering en vernieuwing als haar belangrijkste drijfveer om de lijst te trekken: "In de gemeenteraad zie ik steeds opnieuw welke beslissingen de huidige meerderheid neemt en vooral, welke ze niet neemt. Er is veel dat anders kan." Tony vult aan: "Al in 2000 toen ik voor de eerste keer op de gemeenteraadslijst stond, was ik ervan overtuigd dat Beveren dringend nood had aan een progressief project. Nu meer dan 10 jaar later, is dat jammer genoeg nog steeds het geval."

Uiteraard wordt de aanwezige ervaring in de lokale groep van beide partijen maximaal aangewend ter ondersteuning van de 2 lijsttrekkers. Daarnaast engageren burgemeester Willy Minnebo van Zwijndrecht (Groen), ereburgemeester Freddy Willockx en burgemeester Christel Geerts van Sint-Niklaas (SP.A) zich om peter/meter te worden van onze 2 lijsttrekkers. Met hun jarenlange bestuurservaring vormen zij het ideale aanspreekpunt voor onze lijsttrekkers voor tips en advies om te komen tot een groener en socialer Beveren.

Momenteel werken wij volop aan ons programma. Met originele en wervende voorstellen willen wij progressieve en duurzame antwoorden geven op de uitdagingen waar onze gemeente voor staat. Centraal in ons project staat het streven naar een groener en socialer Beveren. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan een vlottere en veiligere mobiliteit, aan de ondersteuning van de verenigingen en het cultuurleven in Beveren en aan beter bestuur met een meer doordachte beleidsvoering en een betere betrokkenheid van de burgers.

We toetsen onze ideeën en voorstellen ook af bij verschillende Beverse verenigingen en geïnteresseerde burgers. Zo zijn we er zeker van dat er in Beveren voldoende draagvlak bestaat voor onze ideeën. Ons programma zal in het voorjaar van 2012 aan de Beverenaars worden voorgelegd.

Kristien focust vooral op een veiligere en groenere mobiliteit: "In Beveren wordt nog altijd gedacht vanuit het perspectief van de auto: als een straat aangelegd of heraangelegd wordt, moet er in twee richtingen gereden kunnen worden, aan beide zijden geparkeerd, en als er dan nog plaats over is, dan kan er misschien een fietspad af. Ik vind dat we die volgorde moeten omdraaien en onze wegen aanleggen volgens het STOP-principe: eerst plaats voorzien voor stappers en trappers en dan pas voor gemotoriseerd verkeer.

Ik zou ook graag een vernieuwend en creatiever beleid zien op vlak van ruimtelijke ordening en openbaar groen. In Beveren wordt nog steeds op een ouderwetse manier aan ruimtelijke ordening gedaan: verkavelingen met pijpenkoppen en veel asfalt en voor iedere woning een privétuin, terwijl ik elders vaak prachtige voorbeelden zie van moderne ecowijken met nieuwe woonvormen, grote gemeenschappelijke groenzones, doorsneden door een heel netwerk van water en wegeltjes. Ook in de aanleg van openbaar groen mis ik fantasie en creativiteit. Vaak beperkt een parkje zich tot gras, wat struiken rondom een schommel, terwijl er ook op dat vlak schitterende, vernieuwende zaken mogelijk zijn, waarbij je, zelfs op kleine percelen, echte stukken natuur kan creëren.

Ten slotte is er ook op vlak van goed bestuur veel beterschap mogelijk. We moeten durven gaan voor meer visie, een doordachte inzet van de beschikbare middelen en een grotere betrokkenheid van de Beverenaars. Ook zou bijvoorbeeld het voorzitterschap van de gemeenteraad losgekoppeld moeten worden van de burgemeester zodat er daar ruimte komt voor een echt debat."

Tony is als OCMW-raadslid vooral bezig met de sociale kant van het beleid, maar dan wel in de brede zin. "Als ik bijvoorbeeld zie hoeveel nood er is aan betaalbare en aangepaste woningen, dan besef je pas hoe essentieel een geschikte woning is voor de levenskwaliteit. Dat wordt in Beveren de komende jaren een belangrijke uitdaging.

Verder vind ik ook dat het verenigingsleven een serieuze boost mag krijgen. Er zijn zoveel mensen in Beveren actief in tal van verenigingen. Zij moeten vanuit de gemeente voldoende en aangepaste ondersteuning krijgen.

Als Kallonaar ligt ook de leefbaarheid van de dorpen rondom de Waaslandhaven me na aan het hart, onder meer op het vlak van verkeersveiligheid. Veel te vaak zie ik het verkeer van het einde van de Fabriekstraat tot aan de viaduct over de E34 aanschuiven, zwaar vrachtvervoer zorgt voor gevaarlijke situaties en fietsers en voetgangers worden aan hun lot overgelaten. Dat moet veranderen.

Ik zou ook de onderhoudsplicht afgeschaft willen zien voor kinderen van rusthuisbewoners. Door deze plicht stellen ouderen hun rusthuisopname zo lang mogelijk uit om hun kinderen kosten te besparen. Dat in combinatie met de lange wachtlijsten zorgt ervoor dat ze niet de noodzakelijke zorg krijgen. De oplossing voor een betere begeleiding van ouderen ligt daarnaast ook bij meer ondersteuning zodat ouderen langer thuis kunnen wonen, meer en nieuwe vormen van seniorenwoningen en voldoende aandacht voor thuis- en mantelzorgers."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren