Kristien Hulstaert

Gemeenteraadslid

Fractieleider Groen-sp.a
Bestuurder bij Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) met raadgevende stem 

Thema's in de gemeenteraad: mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en stedenbouw, de Waaslandhaven, de polderdorpen en landbouw

Contact:
Mail: kristien.hulstaert@groen.be
Facebook: kijk hier