Kosten PFOS vervuiling Grote Baan niet voor gemeente

28 April 2022

Kosten PFOS vervuiling Grote Baan niet voor gemeente

Groen wil weten wie de saneringskosten zal dragen voor de PFOS-vervuiling van de Grote Baan in Melsele. Dat blijkt niet zo evident te zijn...  Naar aanleiding van de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest over de heraanleg van de N70 vroeg raadslid Bram Massar naar het kostenplaatje. "Ik vind in deze overeenkomst niets terug over een bodemonderzoek. Nochtans lijkt ons dit belangrijk gezien er eind januari een PFOS-vervuiling werd ontdekt op de werfzone in het centrum van Melsele." In de overeenkomst wordt wel gesproken over een geotechnisch onderzoek, peilbuizen en sloop opvolgingsplan. "Als we ons goed hebben geïnformeerd, levert zo'n grondonderzoek uiterst nuttige informatie op over het terrein. De resultaten van het onderzoek vertellen hoe draagkrachtig de ondergrond van de grond is, maar niets over mogelijke vervuiling." Uit het antwoord van het schepencollege bleek dat dit vooral een kwestie is voor de aannemer die de vervuilde grond zal moeten bewerken en het Vlaams Gewest als wegbeheerder van de N70. Het college schat dus in dat dit de gemeente geen middelen zal kosten.