Kallo: trajectcontrole, maar geen verbod op doorgaand vrachtverkeer

26 Mei 2020

Kallo: trajectcontrole, maar geen verbod op doorgaand vrachtverkeer

In Kallo zal dit jaar trajectcontrole ingevoerd worden. Dat moet ervoor zorgen om doorgaand en zwaar vervoer buiten het dorp te houden. Groen is tevreden, maar wil dit ook uitbreiden naar een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Kallo was al langer vragende partij voor meer verkeersmaatregelen. Binnenkort komen er ANPR-camera’s om trajectcontrole mogelijk te maken voor het verkeer tussen de E34 en Kallo-dorp. De gemeente kiest voor snelheid als een afremming voor doorgaand vervoer. Groen is tevreden dat hierdoor de handhaving van het verbod op doorgaand verkeer beter opgevolgd kan worden. “Wij blijven wel bezorgd dat deze werkwijze niet voldoende zal zijn. De hoofdbezorgdheid is en blijft doorgaand vrachtverkeer,” zegt Ann Vermeulen. Zolang er doorgaand verkeer zal zijn, zijn de gevolgen voor leefbaarheid van de inwoners van Kallo niet te onderschatten. Er is stress, slapeloosheid en woningen die scheuren vertonen. Een vrachtwagen die 30 km/u rijdt, kan op een moment dat er geen fysieke politiecontrole is nog steeds via Kallo rijden.” Groen stelt zich ook vragen bij het gebruik van de camera’s. “Waarom worden deze dure camera’s geïnstalleerd, terwijl ze nog niet gebruikt gaan worden voor datgene waar ze eigenlijk voor dienen, namelijk nummerplaatherkenning,” zegt Vermeulen. “Voor 219.000 euro verwachten wij meer dan trajectcontrole op snelheid. Wij blijven ijveren voor een totaal verbod op doorgaand verkeer om de dorpskern van Kallo terug ademruimte te geven.” Volgens Groen zijn er al een aantal andere gemeentes waar ANPR-camera’s wel ingezet worden voor de handhaving op doorgaand vrachtverkeer. “Wij hopen dan ook dat ook Beveren hier snel werk van kan maken. Er zijn immers heel wat plaatsen waar deze nood groot is en hopen dat de gemeente hier volop op zal inzetten. Het doorgaand verkeer in de buurt van schoolomgevingen en dorpskernen zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties, voor geluidshinder, voor extra fijn stof. Laat ons niet langer toekijken en echte stappen voorwaarts zetten door te kiezen voor een maximale handhaving van het verbod om zo onze inwoners meer veiligheid, meer gezondheid en meer rust te bieden.”