27 dec 2013

Jeugd- en cultuurbeleid: afbouw is ingezet

Het meerjarenplan van de CD&V-N-VA-meerderheid snoeit zwaar in het gemeentelijke jeugd- en cultuurbeleid. Daardoor daalt de dienstverlening naar de bevolking. Dat stelde Geert Noppe op de gemeenteraad van 17 december. Jeugdverenigingen en jeugdhuizen zullen de eindjes moeilijker aan elkaar kunnen knopen.  Cc Ter Vesten zal serieus moeten schrappen in de programmatie waardoor de opdracht van het cc om een breed en divers cultuuraanbod te presenteren, in het gedrang komt. In juni 2012 stond het volgende te lezen op de website van onze burgemeester: Wat vandaag in het meerjarenplan is opgenomen, sluit niet aan bij wat voor de verkiezingen werd beloofd.

"Dat wij het verenigingsleven, sportverenigingen maar ook de culturele en sociale sector financieel ondersteunen, is een bewuste keuze", aldus burgemeester Marc Van de Vijver die benadrukt dat dat ook in de toekomst zo zal blijven. "Het verenigingsleven was altijd al de spil van een sociaal en bruisend Beveren. Daar willen we in geen geval aan raken." 

Er wordt vooreerst een lineaire besparing doorgevoerd in het beleidsdomein jeugd. Op de werkingskosten jeugdbeleid wordt 15% bespaard, op de betoelaging van de jeugdverenigingen 10%. De jeugdverenigingen zullen dit voelen. Zij zullen dit verlies op een of andere manier moeten opvangen, ofwel door te snoeien in hun aanbod, ofwel door nog meer inspanningen te doen om via allerlei activiteiten en festiviteiten bij sympathisanten en de brede bevolking extra geld op te halen. Uiteraard gaf de gemeentelijke jeugdraad een negatief advies over deze besparingen op haar algemene vergadering van eind november.

Ook wordt de overkoepelende vzw gemeentelijke jeugdcentra Beveren ontbonden. De gemeentelijke jeugdhuizen Togenblik en 't Eiland ? die nu nog deel uitmaken van de overkoepelende vzw ? worden omgevormd tot een private vzw. Een maatregel die door een hogere overheid wordt opgelegd en dus eigenlijk onontkoombaar is. Maar het is wel bizar dat een groot deel van de financiële reserve van de overkoepelende vzw terugvloeit naar de gemeente, in de grote pot van de gemeentefinanciën terecht komt en zo verloren gaat voor het specifieke jeugdbeleid. Het gaat om geld dat of in vroegere begrotingen voor jeugd was voorzien, of bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk is 'verdiend' op dranken in de jeugdhuizen. Dit geld hoort toe aan de jeugd en dient in de begroting voor jeugd te worden voorzien. Daarnaast zijn we bezorgd over de financiële slagkracht van de nieuwe jeugdhuizen. Ze krijgen weliswaar een startkapitaal, maar gemakkelijk zal het niet worden. We vragen aan de schepen van jeugd om er over te waken dat de jeugdhuiswerking in Beveren behouden blijft. Volgens ons is er absoluut nood aan ondersteuning om de blijvende werking van de Togenblik, 't Eiland en ook jeugdhuis Djem te verzekeren. Wat een jeugdhuis doet voor een gemeenschap is van onschatbare waarde.

Wat cultuur betreft: de gemeentelijke toelage aan cultuurcentrum Ter Vesten daalt in de door CD&V en N-VA voorgestelde begroting 2014 met 16%. Het gemeentebestuur wil vooral besparen door voorstellingen te schrappen. Maar voorstellingen schrappen, betekent natuurlijk ook dat inkomsten uit de ticketverkoop mislopen worden. Om een beperkte netto besparing te realiseren, zijn dus zware ingrepen in het cultuuraanbod nodig. Bovendien is in de begroting ook ingeschreven dat de ticketverkoop meer moet opbrengen dan de kost van de uitkoopsommen voor de voorstellingen. Bij gelijkblijvende toegangsprijzen kan dat enkel gerealiseerd worden door vooral te focussen op de gekende publiekstrekkers.

Een kleiner budget betekent sowieso een beperkter cultuuraanbod. Als de programmatie bovendien in verhouding voor meer ticketinkomsten moet zorgen, impliceert dat het schrappen van het cultuuraanbod waarvoor een minder groot publiek wordt verwacht. Voor opkomend talent dat de zaal nog niet helemaal uitverkoopt, is er dan geen plaats meer. Minder voor de hand liggende cultuurtakken (dans, modern klassiek, ...) worden moeilijk.  Een cultuurcentrum heeft volgens ons drie belangrijke opdrachten: (1) de mogelijkheid bieden om dicht bij huis bekende namen te zien optreden, (2) lokale beginnende artiesten podiumkansen geven en (3) een breed en divers aanbod presenteren dat aanzet om op culturele ontdekkingstocht te gaan in de eigen gemeente.

Die laatste opdracht zet het schepencollege nu op de helling. En frappant: in de omgevingsanalyse van het meerjarenplan, lezen we dat we moeten uitkijken voor "een commercialiseren van het cultureel aanbod, met een risico op verdringing van de artistieke kwaliteit." De CD&V-N-VA-meerderheid zorgt nu zelf voor een verschraling van het cultuuraanbod. Meer dan 2.200 abonnees voor Ter Vesten komen er niet zomaar. Het gemeentebestuur doet met deze blinde besparing een serieuze poging om het succes van het cultuurcentrum Ter Vesten af te bouwen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren