Inspraak van burgers: Groen vraagt extra maatregelen

11 November 2020

Inspraak van burgers: Groen vraagt extra maatregelen

Het Decreet Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. “Elke gemeente dient de nodige initiatieven te nemen om de participatie met de burgers te bevorderen”, zegt raadslid Ann Vermeulen. Zij vraagt extra maatregelen.Het Decreet Lokaal Bestuur omschrijft een aantal vormen van burgerparticipatie waarvan er hier in de gemeente ook al een aantal lopende zijn zoals adviesraden, online bevragingen, de mogelijkheid om een verzoekschrift in te dienen of een voorstel te doen. Groen Beveren heeft een aantal voorstellen om de burgerparticipatie in Beveren nog te verhogen:1/ Een duidelijke en brede communicatie over hoe je als burger een verzoekschrift of een voorstel kan indienen en hoe je een verzoek tot het houden van een volksraadpleging kan indienen.2/ Concrete cijfers over het noodzakelijke aantal handtekeningen bij de verschillende vormen. Een burger kan zelf immers niet inschatten hoeveel 1% van de bevolking ouder dan 16 jaar is.3/ Opstarten van een inwonerspanel om beleidskeuzes nog meer af te stemmen op wat er leeft in de gemeente. Een groep van willekeurig gekozen inwoners kan dan een paar keer per jaar zijn mening en advies over verschillende onderwerpen.