01 mei 2015

Impact verhuis MSC naar Waaslandhaven: 3.500 vrachtwagens per dag extra kunnen er nu niet meer bij.

3.500 vrachtwagens extra per dag erbij. Dat is het gevolg van de verhuis van MSC. MSC schrijft dit zelf in haar bouwaanvraag om zich in een sneltempo aan het Deurganckdok te vestigen. "Die kunnen er nu echt niet meer bij", zegt Kristien Hulstaert, fractieleider van Groen-sp.a Beveren. "Om een verkeersinfarct te vermijden dient er op de pauzeknop te worden geduwd". De Sint-Antoniusweg wordt ter hoogte van de nieuwe sluis aan het Deurganckdok onderbroken voor alle verkeer vanaf 17 september 2015 tot en met januari 2016. Dat kon fractieleider Kristien Hulstaert van Groen-sp.a vernemen in de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Er werd een werkgroep opgericht om de impact van deze ingreep en de ontstane knelpunten in kaart te brengen. Naast het Antwerps havenbedrijf (GHA), de Vlaamse overheid via haar departement Agentschap Maritieme Toegang (AMT) en MLSO is ook Beveren betrokken in deze werkgroep. Het studiebureau Technum werd onder de arm genomen om op basis van bestaande verkeersmodellen knelpunten te definiëren en oplossingen aan te reiken en te beoordelen.

Uit de studie blijkt dat de knip van de Sint-Antoniusweg in combinatie met de werken ter hoogte van het op -en afrittencomplex Waaslandhaven Noord die door AMT in dezelfde periode zullen uitgevoerd worden, in het zuidelijk deel van de Waaslandhaven op verschillende plaatsen tot "onaanvaardbare verliestijden" zullen leiden.

De studie van Technum was in eerste instantie vooral gericht op het in kaart brengen van knelpunten en aanreiken van oplossingen bínnen het havengebied. Vertegenwoordigers van de gemeente Beveren, waaronder Hulstaert, hebben terecht ook gewezen op de gevolgen voor de aantakkingen op het hoofdwegennet, in het bijzonder het op -en afrittencomplex van Vrasene/Verrebroek en Melsele/Kallo van de Expressweg (N450 en de N451). Bovendien is er ook de bezorgdheid van Beveren voor de dorpskernen van Kieldrecht en Verrebroek. Er moet vermeden worden dat vrachtverkeer zich een weg zal zoeken door de aanpalende dorpskernen.

"Het meest verontrustende feit in deze bespreking was echter de snelheid waarmee MSC PSA European Terminal (MPET) tot zijn volledige capaciteit zou komen. Men was er tot nu toe van uitgegaan dat de verhuis van MSC en de exploitatie van hun terminal aan het Deurganckdok gradueel zou verlopen. Blijkbaar zal MSC reeds begin 2016 zijn volledige werking hebben overgebracht naar het Deurganckdok", zegt Hulstaert.
Volgens de bouwaanvraag van MSC zullen bij een volledige exploitatie van hun terminal aan het Deurganckdok 1.111.000 containers per jaar via de weg gaan. Dit zijn 3.500 vrachtwagens per dag. In het magazine Trends was er vorig jaar nog sprake van 4.000 tot 5.000 vrachtwagens per dag via de weg, dus het cijfer in de bouwaanvraag van MSC is zeker geen overschatting.
"Nog los van de knip van de Sint-Antoniusweg staat de gemeente Beveren dus een serieus mobiliteitsinfarct te wachten. De ontsluiting van de Waaslandhaven is op dit moment niet klaar voor een volledige verhuis van MSC", concludeert het raadslid.

Groen-sp.a zet dit punt op de agenda omdat de verhuis van MSC grote gevolgen heeft voor de gemeente Beveren op vlak van mobiliteit en dus ook op vlak van verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. "Meer concreet vragen wij dat de gemeenteraad over deze mobiliteitsproblematiek geïnformeerd wordt.  Wat is de impact van het extra vrachtverkeer op de luchtkwaliteit, in het bijzonder fijnstof? Welke aanpassingen moeten er gebeuren aan het ontwerpmobiliteitsplan om een antwoord te formuleren op het stijgende havenverkeer?", vraagt de partij zich af. Groen-sp.a pleit voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer op de N70 in Beveren en Melsele. Ze eist ook om de resultaten van de studie van Technum in een commissie aan de raadsleden toe te lichten.

Hulstaert vervolgt: "Daarnaast vragen we dat het gemeentebestuur een actieplan zou opmaken met maatregelen die de gemeente zelf kan nemen om de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit op het grondgebied van de gemeente te garanderen na de verhuis van MSC. Ook dat actieplan zou in een commissie moeten besproken worden".
Het gemeentebestuur beloofde haar de commissie.

Ten slotte bekwam Groen-sp.a dat het Beverse gemeentebestuur blijft aandringen bij de bevoegde overheden en betrokken actoren om de volledige verhuis van MSC niet te laten doorgaan totdat de mobiliteitsinfrastructuur hierop voorzien is. "Het is voor iedereen duidelijk dat die 3.500 vrachtwagens per dag er op dit moment niet bij kunnen', besluit Hulstaert.

Deurganckdok

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren