Groen wil middenveld maximaal betrekken in bestuur

11 November 2020

Groen wil middenveld maximaal betrekken in bestuur

Beveren kent een sterk middenveld waar heel wat expertise en engagement aanwezig is. “Het betrekken en consulteren van het middenveld bij lokaal beleid is voor elke stad en gemeente een grote meerwaarde”, zegt raadslid Ann Vermeulen. In Beveren zijn er al adviesorganen en zijn er reeds contacten met het middenveld maar kan de samenwerking gemaximaliseerd worden. Proactief contact opnemen met organisaties zoals Natuurpunt, de Fietsersbond, Gastvrij Beveren, de Wereldwinkel of andere middenveldorganisaties kan er voor zorgen dat er rekening kan gehouden worden met beleidsaanbevelingen. Er kan een interessante uitwisseling en betrokkenheid ontstaan. Groen stelt ook voor om transparanter te werk te gaan zodat er zicht komt op de adviezen die geformuleerd worden door deze organisaties. “We verwachten ook een verklaring van het bestuur waarom er al dan niet rekening is gehouden met hun adviezen”, zegt Vermeulen. Groen Beveren stelt daarom voor om de lokale middenveldorganisaties maximaal te betrekken als hun expertise aansluit bij het beleidsdomein waar beslissingen moeten genomen worden en bij het opstellen van de beleidsplannen. Het gemeentebestuur ging hier niet in mee. Groen betreurt deze houding.