Groen vraagt sociale woningen in kleine Bosweg

26 December 2021

Groen vraagt sociale woningen in kleine Bosweg

Op de afgelopen gemeenteraad stelde het gemeentebestuur voor om de oude Rijkswachtkazerne en bijhorende woningen in de Kleine Bosweg publiek te verkopen. De site is eigendom van de gemeente en heeft een totale oppervlakte van 4 000 m². Men verwacht een minimumopbrengst van 1,5 miljoen euro. Groen Beveren komt op voor de minder vermogende burgers en stede meteen voor om deze zone te reserveren voor sociale huisvesting. Het bestuur besliste om de toekomstige ontwikkelaar te verplichten één vijfde van de wooneenheden aan 80% van de prijs te verkopen Maar dat blijft voor veel inwoners van onze gemeente onbetaalbaar. Ondanks de vele huurappartementen en bouwkavels die er jaarlijks bijkomen, dalen de woonmarktprijzen in onze gemeente niet.  "Steeds meer mensen kunnen niet meer terecht op de private huur- en koopmarkt. Sociale huisvesting kan daar een antwoord op bieden" stelt raadslid Stijn De Munck. Het perceel is gelegen in woongebied waar verschillende los van elkaar staande meergezinswoningen mogen gebouwd worden, variërend tussen drie en zeven bouwlagen. De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk reglement verkoop bescheiden kavels, net zoals bij Prosper Park in de Prosper Van Raemdonckstraat.  "De gemeente verkocht al eerder een kavel aan de Bosdamlaan en Hof Ter Wellelaan dat gereserveerd was voor sociale huisvesting. De woonmarkt mag niet exclusief in handen zitten van de private investeerders. We stellen dan ook voor dat het gemeentebestuur deze grond niet verkoopt maar ter beschikking stelt om tegemoet te komen aan het nijpend tekort aan sociale huisvesting", besluit De Munck.  Het gemeentebestuur volgde dit positieve voorstel niet en zal de site toch verkopen.