Groen vraagt controle en veilige verkeersingrepen te Vrasene

21 Oktober 2021

Groen vraagt controle en veilige verkeersingrepen te Vrasene

Afgelopen gemeenteraad vroeg raadslid Stijn De Munck naar een stand van zaken over de gevaarlijke verkeerssituatie langs de N451 en vooral aan de Brugstraat in Vrasene.Ouders organiseerden daar verschillende aandachts-acties. Zij namen plaats op het fietspad zodat vrachtwagens de fietsstroken niet meer zoals anders konden gebruiken als uitwijkstrook. Hierdoor stropte het verkeer meteen. “Volgens de ouders was dit een duidelijk bewijs van de gevaarlijke situatie rond de school”, aldus De Munck.De werkgroep ‘Verkeersveilig Vrasene’ vraagt om werk te maken van meer verkeersveiligheid met o.a. een zone 30 in de volledige dorpskern en het verder inrichten van zichtbare en veilige oversteekplaatsen. Groen Beveren sluit aan bij deze vragen.“Het college kijkt voor een oplossing al langer naar de nog te realiseren tangent tussen E40 en N70, maar dit duurt wellicht nog jaren. Eenvoudige ingrepen moeten nu genomen worden. Het college kan nu best werk maken van de zone 30 en frequenter politietoezicht inzetten om het tonnageverbod afdoende te kunnen handhaven”, zegt De Munck.De bevoegde schepen erkent het probleem en belooft met de verschillende partners opnieuw rond te tafel te zitten.“We kijken uit naar die resultaten en verwachten een goede commissie over dit thema. Wachten op de tangent is nu geen optie. Bovendien is daar ook geen consensus rond en snijdt men opnieuw open landschap aan om deze te willen realiseren”, besluit De Munck. Bron foto: Verkeersveilig Vrasene