Groen vraagt bruisende participatiekansen voor burgers

28 November 2021

Groen vraagt bruisende participatiekansen voor burgers

Het decreet lokaal bestuur van de Vlaamse overheid verplicht alle gemeenten om bepaalde vormen van participatie door de burger bij reglement te voorzien. Ook de gemeente Beveren heeft nu een participatiereglement opgemaakt en voorgesteld. Groen Beveren was niet meteen onder de indruk...  "Onze gemeente heeft al enkele inspraakorganen maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het slechts om een minimum gaat en dan nog eerder over de vorm. We missen in dit voorstel de structurele mogelijkheden om burgers, bruisend vanuit de gemeente, de kans te geven om mee te denken, input te geven en te reageren op voorstellen", zegt raadslid Stijn De Munck. Groen stelt concreet voor dat de gemeente advies vraagt aan haar inwoners via een inwonerspanel, een groep inwoners die samen een dwarsdoorsnede vormt van de samenleving. Deze groep van willekeurig gekozen inwoners geeft een paar keer per jaar zijn mening en advies over verschillende onderwerpen. Het panel vormt een afspiegeling van de 'stille meerderheid' in de gemeente. Het gemeentebestuur maakt dan gebruik van de ideeën en denkkracht van de inwoners en verwerft zo inzicht in wat er leeft in de gemeente. Het is een vorm van samenwerking met de burger die moet groeien en waar de gemeente een continue verantwoordelijkheid in heeft. Dit loopt naast de gebruikelijke lijnen van en naar de gemeentelijke adviesraden. "Burgerparticipatie is meer dan inspraak inroepen op het moment dat het de meerderheid uitkomt", stelt raadslid De Munck. Burgemeester Van de Vijver had wel oren naar het voorstel van Groen en beloofde het voorstel te bekijken.