Groen vraagt ambitieus klimaatplan voor Beveren

05 Juni 2020

Groen vraagt ambitieus klimaatplan voor Beveren

De gemeenteraad keurde de Wase burgemeestersconvenant goed. Deze overeenkomst wil de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% terugdringen. Groen pleit voor een lokaal klimaatplan, iets wat het nu mist in de plannen van de gemeente. We worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatsverandering, dat dit in grote mate wordt veroorzaakt door het energieverbruik. Europa wil de CO2-uitstoot drastisch verminderen en streeft zelfs naar CO2-neutraliteit tegen het jaar 2050.Om die doelstellingen te bereiken, wil Beveren via het burgemeestersconvenant in het Waasland tegen 2030 haar CO2-uitstoot met 40% terugdringen en de nodige maatregelen treffen. “Groen Beveren is uiteraard blij met het onderschrijven van het convenant maar vraagt wel in hoeverre de gemeente zich kan en wil engageren”, zegt raadslid Stijn De Munck.“Onze gemeente is een complex gegeven van landbouw, bewoning, industriezones en een Waaslandhaven. Al die factoren hebben een impact op het CO2 verhaal. Burgerparticipatie zal van groot belang zijn. Groen is dan ook benieuwd hoe de gemeente deze inspraak gaat uitrollen naar haar inwoners”.