Groen pleit voor achterontsluiting Hotel Beveren

09 Februari 2020

Groen pleit voor achterontsluiting Hotel Beveren

Hotel Beveren plant op korte termijn een realisatie van 60 extra parkings en op lange termijn 450 parkings. De uitbreiding op lange termijn valt samen met de bouw van een hoteltoren met 63 kamers en een vernieuwd feestzaalcomplex met capaciteit tot 800 personen. Groen pleit voor een achterontsluiting via de KMO-zone Doornpark.

Groen Beveren is bezorgd over de grote uitbreiding van Hotel Beveren. De uitbreiding genereert een grote toename van autoverkeer van bezoekers en leveranciers. Momenteel komt die verkeersstroom toe op de bestaande parking net naast de fietssnelweg. Er is nu al een veiligheidsrisico tussen de fietsbewegingen op de fietssnelweg en de uitrit van de parking. “Dit risico zal alleen maar toenemen”, zegt raadslid Stijn De Munck. Een tweede groot veiligheidsprobleem is de uitrijbeweging aan de Grote Heidestraat en N70 net aan de voet van het viaduct. “Een uitbreiding van Hotel Beveren maakt de verkeerssituatie nog problematischer”, stelt De Munck.

Groen Beveren pleit daarom voor een achter ontsluiting via het Doornpark. “Het moet mogelijk zijn om een tweede toegang te realiseren naar de hotelsite via een nog te realiseren verbinding met het Doornpark. Bezoekers en werfwagens kunnen zo op een veilige manier de site bereiken en het conflict met fietsers en ander verkeer vermijden,” verduidelijkt het raadslid.

Op dit moment is noch het verkeersprobleem beschreven noch een verkeersoplossing opgenomen in het planologisch attest. Met zo een grote uitbreiding in het vooruitzicht is dat dringend nodig. “Als deze nieuwe verbinding naar het Doornpark kan gerealiseerd worden, zou alle verkeer van en naar de hotelsite via de verkeerslichten van het kruispunt Doornpark en N70 kunnen rijden. Zo vermijdt men de gevaarlijke verkeerssituatie aan de fietsostrade, de N70 en het viaduct”, besluit Stijn De Munck.