Groen pleit nogmaals voor ombudsdienst in Beveren

23 Mei 2022

Groen pleit nogmaals voor ombudsdienst in Beveren

Groen vindt dat Beveren een ombudsdienst verdient. In onze gemeente is iemand nodig die onafhankelijk van de gemeentelijke diensten en politici kan opereren. Groen maakt zich ook zorgen over het stijgend grensoverschrijdend gedrag van inwoners tegen de diensten. Het bestuur zet een traject op.  Groen wenst dat binnen de gemeentediensten een onafhankelijke ombudsman - of vrouw wordt geïnstalleerd. Deze persoon kan dan klachten van inwoners over beslissingen van het gemeentebestuur en de werking van gemeentediensten behandelen. "We schreven dit al in ons verkiezingsprogrammma van 2018 en 2012. Dergelijke klachtensysteem wordt ook al met succes toegepast in andere naburige gemeenten onder meer in Antwerpen en Sint-Niklaas", zegt raadslid Bram Massar. "We weten dat we moeilijk te vergelijken zijn met andere gemeenten en steden, maar als we de fusiegesprekken in het achterhoofd houden, lijkt me dit één van de zaken die we moeten meenemen in de discussie als we een gemeente van meer dan 66.000 inwoners zouden worden".  Momenteel moeten de gemeenteraadsleden het doen met een jaarrapport. "Het rapport krijgen we jaarlijks omdat dit zo bepaald is in het decreet. Naast de cijfers krijgen we duiding bij de verschillende categorieën, maar daar houdt het ook op",  aldus Massar. In de toelichting wordt immers terecht gesteld dat "de afhandeling van een klacht of melding niet altijd het einde van dit proces is". Er worden lessen getrokken en procedures bijgestuurd. Massar: "Ook dat is voor ons als oppositie belangrijke informatie om te weten. Die kunnen we niet aflezen in dit jaarlijkse rapport. Bij de meeste meldingen ontbreekt de concrete actie van de verschillende meldingen waardoor we enkel het topje van de ijsberg zien".  Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen de werking van een klachtencoördinator, zoals het nu gaat, of de werking met een ombudsman/vrouw waar wij voorstander van zijn. Hij of zij kan immers onafhankelijk opereren binnen de gemeentelijke diensten. Een ombudsman/vrouw maakt een echt verslag met verdere aanbevelingen naar de gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur.  Groen uit ook haar bezorgdheden rond de meldingen die binnen komen bij de dienst Mobiliteit. Bij deze dienst, meer dan bij andere diensten, is er regelmatig sprake van extern grensoverschrijdend gedrag. Burgers durven schelden en roepen aan de telefoon, waardoor de werkdruk voor de medewerkers niet alleen kwantitatief maar ook mentaal steeds groter wordt. Het gemeentebestuur belooft concrete acties om dit gedrag tegen te gaan.