Groen ontdekt opnieuw gemeentelijke gronden ingevuld als jachtgebied

06 Februari 2020

Groen ontdekt opnieuw gemeentelijke gronden ingevuld als jachtgebied

Groen Beveren krijgt een hernieuwing van het schrappen van gemeentelijke gronden als jachtgebied. “De gemeente heeft een aantal nieuw gronden verworven. Een onderzoek leert ons dat die ook nog steeds jachtgebied zijn”. Ontoelaatbaar voor Groen en ook nu werd de partij gevolgd door het gemeentebestuur.

In september 2017 werd akkoord gegaan met het voorstel van Groen-raadslid Stijn De Munck om alle gemeentelijke gronden te schrappen. De Munck moest in februari 2018 echter vaststellen dat dit nog niet was uitgevoerd. Later dat jaar werden alsnog vele gronden als jachtgebied geschrapt. Zo waren sportzones, scholen en begraafplaatsen ingekleurd voor de jacht.

Een jager die met wapen wil jagen moet een jachtplan indienen bij Natuur en Bos. Een jager heeft echter 40 hectare aaneengesloten terrein nodig, anders wordt het hele jachtgebied geschrapt. “Om aan 40 hectaren te komen wordt er heel creatief ingekleurd. Vandaar dat er in de jachtplannen soms ook gebouwen en kleine tuintjes zitten. Vaak worden er volledige dorpswijken aangeduid. Dus daar zit misschien ook je eigen woonst en tuin tussen”, waarschuwt raadslid De Munck.

“Het is de tweede keer dat Groen Beveren erop wijst dat nieuwe gemeentelijke eigendommen nog steeds zijn ingekleurd als jachtgebied. Met een eigen onderzoek ontdekten we weerom wat onjuistheden en moeten deze gronden schrappen als jachtgebied”, stelt het raadslid vast.

De verantwoordelijkheid ligt nu nog te veel bij de eigenaar zelf. Jagers kleuren op bestaande jachtplannen zonder toestemming een terrein in en vervolgens is het aan de eigenaar zelf om te bewijzen dat hij geen toestemming heeft gegeven en de percelen wil laten uitkleuren. Bijzonder lastig wanneer je eigendom deel uitmaakt van een lang geleden ontwikkelde verkaveling. “Zo blijft men maar steeds onrechtmatig jachtgebied inkleuren”, zegt De Munck.

Het gemeentebestuur volgde integraal het voorstel van raadslid Stijn De Munck en schrapt volgende gebieden definitief van de kaart ‘jachtgebied 2019-2020’: voetbalplein Zakdam in Melsele, voetbalplein De Poldervrienden in Melsele, waterbufferbekken (grondenruil) Melselestraat in Haasdonk en de uitbreidingzone begraafplaats (voor voetbalterreinen) Glazenleeuwstraat in Beveren.

Belangrijker nog is dat het gemeentebestuur alle gemeentelijke eigendommen die zijn verworven voor het realiseren van verkavelingen meteen gaat schrappen. Daar kan wildbeheer immers niet meer planmatig worden aangetoond. Het bestuur moet dat ook steeds voor nieuwe aankopen doen.

Groen geeft aan het bestuur ook de opdracht om historisch gegroeide woonwijken te schrappen van de kaart. Door hun huidige ligging en behorend tot de woonkern van de (deel)gemeente kan in vele wijken onmogelijk nog jachtbeheer toegelaten worden.

“Dat gaat over de wooncluster Bergmolenstraat, Kalishoekstraat, Alfons van Puymbroecklaan in Melsele, Hazelarenhof, Abelenlaan, Essenlaan in Kieldrecht, Duivendam en Middenheide in Beveren, Hazenhof in Melsele en Beveren, de Callemarenstraat in Kallo, Hogenakker en Hoogland in Vrasene, Pastoor Jasparstraat in Verrebroek, Tragel, Kastanjelaan, Abelenlaan in Kieldrecht en de Pastorijstraat, Camermanstraat en Havenweg in Doel”, zegt De Munck.

“Heel wat mensen willen niet dat hun grond ongevraagd jachtgebied is. Het is maar normaal om tot correcte en transparante jachtplannen te komen”, besluit De Munck.