Groen krijgt coronacommissie

16 Juni 2020

Groen krijgt coronacommissie

De gemeente heeft zoals alle gemeenten in België bijzondere inspanningen moeten leveren ten gevolge van de Covid-19 uitbraak. Groen vroeg en kreeg een gemeenteraadscommissie om de sociale en financiële gevolgen te onderzoeken. Het is afwachten indien een opflakkering van het virus zich wereldwijd en in België kan manifesteren. De gemeente zal dan opnieuw richtlijnen vanuit de bovenlokale overheden opvolgen en toepassen op haar eigen grondgebied. Groen vraagt niet enkel de financiële impact van de coronamaatregelen in onze gemeente in kaart te brengen, maar stelt evenzeer voor om de sociale impact van deze crisis en de genomen maatregelen te onderzoeken. “We moeten de weten wat er goed en minder goed verliep in de scholen, onze zorgcentra, verschillende hulpdiensten en verenigingen. Elke gemeente verteert deze crisis op haar eigen manier en zicht krijgen op zo’n coördinatie is leerrijk en nuttig,” zegt raadslid Stijn De Munck. De meerderheid antwoordde positief op het voorstel en zoekt een gepaste datum.