Groen: Havenlandklassen moeten lusten en lasten van de haven aanleren

04 Juni 2020

Groen: Havenlandklassen moeten lusten en lasten van de haven aanleren

Naast zee- en bosklassen kunnen jongeren ook Havenlandklassen volgen met als centrale thema de haven van Antwerpen. “Groen is zeer blij met leerkansen buiten de schoolmuren”, zegt Ann Vermeulen. Ze hoopt op een evenwichtig leerpakket met oog voor de lusten en lasten van de haven. Tijdens de driedaagse krijgen de jongeren een gevarieerd programma met een leerrijke mix van maritieme, logistieke en industriële activiteiten en natuur, cultuur en ontspanning. Havenlandklassen bieden zo een antwoord op de groeiende vraag naar een totaalbeleving in en rond de haven. Het doel is om de regio en haven meer zichtbaar en kenbaar te maken en tegelijk een invloed te hebben op een latere studie- en beroepskeuze. “Groen is zeer blij met leerkansen buiten de schoolmuren en is ervan overtuigd dat onze schoolgaande jongeren heel wat kunnen leren over onze haven”, zegt raadslid Ann Vermeulen. “Het huidige aanbod is zeer boeiend en het verblijf in Prosperpolder een echte meerwaarde, maar het huidige programma mist volgens ons een aantal essentiële aspecten”. Wat met aandacht voor de gevolgen van haven voor mobiliteit in de regio? Welke uitdagingen zijn er op vlak van fijn stof, vervuiling? Hoe zal de haven zich aanpassen aan de eindigheid van fossiele brandstoffen? Wat met de leefbaarheid van onze poldergemeentes? Groen Beveren dringt dan ook aan om een genuanceerd beeld te geven van de haven. Schepen Vlegels en Schepen Claus engageerden zich om na te vragen wat de precieze inhoud was van het programma en of ook deze aspecten aan bod komen.