28 feb 2017

Groen en sp.a dienen advies in rond complex project havenuitbreiding

Groen en sp.a hebben over de lokale afdelingen heen een advies ingediend rond het complex dossier van de havenuitbreiding. Voor Groen zijn dat de lokale afdelingen van Beveren, Zwijndrecht en Antwerpen. Voor sp.a Beveren, regio Waasland en Antwerpen. Ook het gemeentebestuur diende een advies in. "Goed, zo zit de gemeente vanaf nu als betrokken partij mee rond de tafel", vindt fractieleider Kristien Hulstaert van Groen-sp.a Beveren.   "We zijn blij met de opmerking van de gemeente rond de groeiprognoses. Dat is een van de belangrijkste vooronderstellingen van het alternatievenonderzoek", zegt Hulstaert. Zowel Groen als sp.a hebben in hun advies gevraagd de prognoses opnieuw te berekenen op basis van een langere tijdspanne. Wanneer de laatste tien jaar worden opgenomen in de studie kan ook de forse daling tijdens de economische crisis van 2007-2009 in rekening worden gebracht.
Groeiprognoses te optimistisch
 
Als de containertrafiek wordt vergeleken met de groeiscenario's tot 2030 zien we dat de gerealiseerde trafiek zich ontwikkelt volgens het lage groeiscenario. Dat scenario werd reeds uitgetekend in de Economische Ontwikkelingsstudie van 2005. "Op basis van de trafiek van de voorbije jaren proberen aantonen dat extra infrastructuur nodig is om de trafiek van een hoog groeiscenario te kunnen opvangen, is niet ernstig", stelt Kristien Hulstaert.
 
We moeten niet enkel mikken op containertrafiek
"Het is ook goed dat de gemeente stelt dat ze niet wil focussen op alleen maar extra containercapaciteit", bevestigt Hulstaert het eigen alternatieve voorstel van Groen-sp.a. Nieuwe bedrijfsactiviteiten in het havengebied moeten zo veel mogelijk economische meerwaarde en tewerkstelling opleveren. "Dan moet de focus liggen op de maakindustrie en niet op containers".
Daarom heeft Groen in het advies gevraagd om van het nulalternatief een ernstig alternatief te maken door te berekenen wat de kosten/baten zouden zijn als je die 750 miljoen euro in andere vormen van industrie zou investeren. Ontwikkelingen in de chemische industrie zijn dan mogelijkheden, zoals het advies van het bestuur stelt. Ook andere toekomstgerichte taken zouden onderzocht moeten worden, zoals digitale infrastructuur en data-gedreven innovatie. "Brainports in plaats van Mainports".
 
Zo stelt ook sp.a in haar advies dat de digitalisering het belang vermindert van een internationale ?'uiteenlegging?' van de productieketens. "De circulaire en deeleconomie kan leiden tot verdere dematerialisatie. ?Ook het wereldwijd sterker wordende protectionisme kan leiden tot een minder sterke groei van de wereldeconomie enerzijds en 're-shoring' of 'onshoring' van industriële productie anderzijds. Beide zorgen voor minder internationaal containertransport".
 
In Nederland kwam de 'Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur' vorig jaar op vraag van de ministers van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu met de studie, 'Mainports Voorbij'. De studie stelde dat investeringen in hernieuwbare energie een must zijn. Havens kunnen zo in een circulaire economie ingepast worden in het kader van een decarboniserings- en klimaatstrategie. Dat worden 'Greenports' genoemd. Deze benadering past ook veel beter binnen de visienota 2050 van de Vlaamse regering, waarin onder meer gepleit wordt voor een transitie naar een circulaire economie en een industrie 4.0. "Die visienota dient toch als leidraad genomen te worden voor strategische investeringen door de Vlaamse overheid".
 
Ruimteproductiviteit en ruimte-inname
"Goed dat ook de gemeente wijst op het belang van het alternatief van innovatieve wijzen om containers zo efficiënt mogelijk te stapelen. Zowel voor Groen als voor sp.a zijn innovatie, efficiëntiewinsten en het verhogen van de ruimteproductiviteit essentiële sleutels voor de verdere havenontwikkeling. Zo werd in 2006 gedacht dat het Deurganckdok 7,5 miljoen TEU zou aankunnen. Nu is dat al meer dan 11 miljoen TEU. Dat toont aan dat er op technologisch vlak veel mogelijk is om de productiviteit op de bestaande containerinfrastructuur te vergroten en de stijgende trafiek op te vangen".
 
Geen natuurcompensaties meer nodig
Hoe effectiever de ruimte gebruikt wordt, hoe minder extra ruimte-inname er nodig is. De natuurcompensaties zijn een gevoelig thema. Die natuurcompensaties zijn wat het woord zegt, compensaties voor natuur die verdween door het aanleggen van nieuwe infrastructuur, een Europese verplichting. "Maar voor alle duidelijkheid: voor ons moet er in de toekomst geen vierkante meter nieuwe natuurcompensatie meer bijkomen. Geen nieuwe havenuitbreiding, betekent ook geen nieuwe natuurcompensaties", stelt Hulstaert.
 
Het gemeentebestuur stelt dat de inname van landbouwgrond voor nieuwe natuurcompensatie niet wenselijk is. "Dan is er maar één optie mogelijk: kies resoluut voor inbreiding en verzet u met alle middelen tegen uitbreiding van de haven", maakt Kristien Hulstaert duidelijk. In de alternatievenonderzoeksnota staan een aantal bouwstenen die gericht zijn op inbreiding en het verbeteren van de efficiëntie. Groen en sp.a hebben in hun opmerkingen bij het alternatievenonderzoek daarop gewezen als cruciaal voor het verdere onderzoek. De gemeente doet dat niet expliciet.
 
De bouwstenen die gericht zijn op inbreiding kunnen niet alleen eventuele extra containertrafiek opvangen, maar ook ruimte creëren voor industriële activiteiten. Zo wordt voorgesteld om de autoterminals zuiniger met ruimte te laten omspringen. "In de haven van Amsterdam bestaat een autoterminal uit zes verdiepingen, in Antwerpen gebeurt alles gelijkvloers".
 
Mobiliteit: meer via spoor en water
"Het punt rond mobiliteit is fantastisch", zegt Hulstaert. "Door te stellen dat voorafgaand aan de realisatie van verdere containerafhandelingscapaciteit eerst een aantal belangrijke ontsluitingen moeten gerealiseerd zijn, zoals Oosterweel en het Waas mobiliteitsplan, zegt het gemeentebestuur eigenlijk dat de haven nog tien jaar moeten wachten".
 
Raadslid Issam Benali (sp.a) vult aan: "We vragen voor een betere verkeersafwikkeling, via spoor en binnenvaart, voorafgaand aan elke nieuwe havenuitbreiding".
 
Wanneer wij het advies van de gemeente lezen, lezen wij een terechte bezorgdheid over de inname van landbouwgrond. De impact van bijkomende havenactiviteiten op de omwonenden en de poldergehuchten valt niet te onderschatten. Net zoals de impact op de mobiliteit en dus de leefbaarheid in heel onze gemeente. Maar om die bezorgdheid geloofwaardig te maken, is er maar een consequente politieke lijn mogelijk en dat is resoluut kiezen voor inbreiding en het verhogen van de efficiëntie in de haven, het afwijzen van verdere havenuitbreiding en een keuze maken voor innovatie, voor toekomstgerichte vormen van industrie die meer tewerkstelling en meer toegevoegde waarde genereren en aandringen op een volwaardig nulalternatief. De tragedie van dit project: door de lange procedureslag zal het gedateerd zijn wanneer het ooit gerealiseerd is.
 
We merken dat het advies leest als verzet, ook de manier waarop de burgemeester hierover communiceert in de pers, we lezen het als een toon van oppositie. Beide meerderheidspartijen zitten op Vlaams niveau in de meerderheid. "Het zijn jullie ministers die hierin verantwoordelijkheid hebben", besluiten Hulstaert en Benali.
?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren