29 apr 2012

Groen en SP.A Beveren leggen prioriteiten vast voor 14 oktober

Een 50-tal leden en sympathisanten van Groen en SP.A Beveren legden zondagvoormiddag in de Boerenpoort in Melsele de prioriteiten vast voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Groen en SP.A willen gaan voor een groener en socialer Beveren. Een Beveren met een vlottere en veiligere mobiliteit. Een warmer Beveren ook met meer ondersteuning voor de actieve Beverenaars. En een beter bestuurd Beveren, met een transparante en doordachte beleidsvoering en een grotere betrokkenheid van de burgers. Deze 5 doelstellingen vormen de kern van ons project 'Beveren 2020'. De afgelopen maanden hebben wij in overleg met tal van verenigingen en geïnteresseerde burgers concrete maatregelen uitgewerkt om deze 5 doelstellingen effectief te realiseren. Alles samen gaat het om bijna 100 voorstellen om van Beveren tegen 2020 een aangenamere plaats te maken om te wonen. Daaruit werden door onze leden en sympathisanten zondagvoormiddag 20 speerpunten gedestilleerd. Het zijn die punten die wij zullen uitspelen in de campagne van de komende maanden. Om te komen tot een beter bestuurd Beveren willen wij vooreerst bij het begin van de legislatuur een gemeentelijk meerjarenplan opstellen met inbreng van burgers, verenigingen, adviesraden en ambtenaren. Dat meerjarenplan moet zorgen voor meer transparantie van en visie in het gemeentebeleid. Algemeen gesproken moet het gemeentebestuur zich de reflex eigen maken om met de burgers al te overleggen in de ontwerpfase van een project en dus niet pas als alle plannen getekend zijn. Wij willen ook maatregelen nemen om te zorgen voor een betere behandeling van klachten van de inwoners over het gemeentebeleid en een betere werking van de gemeenteraad onder meer door een splitsing van de functie van burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad.

Om van Beveren een groenere gemeente te maken willen wij gaan voor meer bos en woonprojecten waar de leefkwaliteit primeert op de winsten van projectontwikkelaars. Dat zijn wijken met veel ruimte voor groen en water, met lage-energiewoningen, met mobiliteit afgestemd op kinderen en met een gezonde sociale en leeftijdsmix. Om de woonkernen te beschermen tegen de overlast van de E34 en de E17 pleiten wij voor de aanleg van een brede groenbuffer langs de autosnelwegen. Wij willen de Beverenaars zelf laten participeren in de nieuwe windmolenprojecten in de Waaslandhaven en met de bedrijven in de Waaslandhaven afspraken maken om te komen tot een meer duurzame economie. Ten slotte spreekt het voor zich dat wij er alles aan zullen doen om de bewoning in de bedreigde poldergehuchten te behouden. Als de haven niet verder uitbreidt, hoeven die gehuchten niet te verdwijnen.

Met de komst van de tram naar Beveren willen wij de hele mobiliteitsproblematiek grondig herbekijken. Wij willen via een hele reeks maatregelen meer kansen bieden aan het openbaar vervoer en het fietsgebruik in Beveren stimuleren. Om de verkeersveiligheid te verhogen, is er nood aan een stappenplan om elk gevaarlijk punt in afwachting van een definitieve heraanleg met eenvoudige ingrepen op korte termijn veiliger te maken. Het vrachtverkeer ten slotte moet zoveel mogelijk worden geweerd uit de dorpskernen.

Op sociaal vlak moet de komst van het nieuwe gemeentehuis worden aangegrepen om alle sociale diensten samen te brengen en een actief sociaal loket op te richten met antennepunten in de deelgemeenten. Er moeten meer middelen worden vrijgemaakt voor sociale woningen en de gemeente moet zelf woonprojecten in handen nemen om gronden tegen echte sociale prijzen te verkopen. Wij willen gaan voor de afschaffing van de onderhoudsplicht en het verhogen van de toegankelijkheid van gebouwen en wegen voor iedereen die (tijdelijk) minder mobiel is.

Ten slotte willen wij een warmer Beveren. Wij willen de sociale verbondenheid versterken en de actieve Beverenaars alle kansen geven. Daarvoor is nood aan meer ondersteuning en begeleiding van de Beverse verenigingen en een actieplan om voor hen voldoende zalen en lokalen te voorzien. Het bestaande gemeentelijke cultuurbeleid moet aangevuld worden met ondersteuning van wat nu al van onderuit gebeurt door lokale culturele verenigingen en kunstenaars. Ten slotte willen wij om overlast of samenlevingsproblemen snel aan te pakken de rol van de wijkagent opwaarderen. Hij of zij zou zich minder moeten bezig houden met administratief werk en veel meer aanspreekbaar moeten worden op straat.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren